Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Σε περίπτωση που θέλετε να τα απενεργοποιήσετε δείτε το πώς εδώ.
Μάθετε περισσότερα ΑΠΟΔΟΧΗ

Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Τα ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») εκμεταλλεύεται το πολυκατάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου 9 στο εμπορικό κέντρο CITY LINK, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL στο Μαρούσι Αττικής, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το κατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο ATHENS MALL στο Μαρούσι Αττικής και το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 48-50 και μέσω του δικτυακού τόπου της atticadps.gr (εφεξής το «site»), προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας wish list (εφεξής η λίστα) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται αυτόματα και  την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη γ) να λαμβάνουν υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του site. γ) έχουν διαβάσει την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα   και συναινέσει στην επεξεργασία των στοιχείων τους για σκοπούς επικοινωνίας, προώθησης πωλήσεων, βελτίωσης υπηρεσιών παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει σκοπούς marketing Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.

To site προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες, να γίνουν μέλη και να δημιουργήσουν την λίστα. Προκειμένου αυτό να συμβεί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή, παρέχοντας υποχρεωτικά τις εξής πληροφορίες: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ,Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης και να δημιουργήσουν έναν  μοναδικό προσωπικό  κωδικό πρόσβασης . Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων έχει σκοπό τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της ιστοσελίδας, της δημιουργίας λογαριασμού στο atticadps.gr, της αποστολής ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους και της διατήρησης στατιστικών και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών-πληροφοριών (πχ. Προσωποποιημένη αποστολή ενημερωτικού υλικού ανά φύλο) την καταγραφή προτιμήσεων σχετικά με τα προϊόντα του site, και εν γένει την διάδραση των χρηστών – μελών με το site σε απόλυτη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δείτε κατωτέρω και στη σχετική ενότητα.

Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης, ενημερώνοντας εγγράφως τον χρήστη/μέλος για την διακοπή καθώς και για την ή τις αιτίες διακοπής.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/τριες/ κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες- μέλη του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο atticadps.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες :

  • Να δει τα περιεχόμενα της whishlist.
  • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία χρήστη του Λογαριασμού του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν συναίνεσης στην χρήση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα κατωτέρω στην σχετική ενότητα.. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το atticadps.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης με χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο atticadps.gr, (β) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους, (γ) για εν γένει ενέργειες marketing. Περισσότερα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα δείτε κατωτέρω και στην σχετική ενότητα

 

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site.

To atticadps.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.

 

Χρήση cookies

Σχετικά με τη χρήση cookies στον ιστότοπο δείτε εδώ.

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

«Απολύτως απαραίτητα cookies» Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

«Cookies επιδόσεων και ανάλυσης»Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

«Στόχευσης/διαφήμισης»Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενική Πληροφόρηση

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Θα σας ενημερώσουμε:

  • γιατί είμαστε αρμόδιοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία
  • για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε
  • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά στοιχεία
  • τον χρόνο τήρησής τους
  • εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας στοιχείων
  • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και
  • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περιλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι :

Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 180 2500 Fax : 211 180 2514

Mail : info@atticadps.gr

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων των Αττικών Πολυκαταστημάτων είναι ο Πολυχρόνης Κοκκινίδης. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργούν τα Αττικά Πολυκαταστήματα και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ‘dpo@atticadps.gr’ ή μέσω ης ταχυδρομικής διεύθυνσης

Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Σε προσοχή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 

Πως Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

Για και από επικοινωνία μέσω e-mail

Για την επιδιόρθωση ενδυμάτων

Για την έκδοση τιμολογίου

Συνεργάτες /  Προμηθευτές

Απόκτηση Κάρτας Attica Member

Συμμετοχή σε Προωθητικές Ενέργειες  μέσω ειδικών κουπονιών

Αίτημα για αποστολή News Letter

Σύνδεση με το δίκτυο WiFi των πολυκαταστημάτων

Εγγραφή ως Μέλος στο site www.atticadps.gr

Σύνταξη και κατάθεση Εντύπου Παραπόνων

Αποστολή – Κοινοποίηση Βιογραφικού Σημειώματος

Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασιών

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Έκδοση Κάρτας VIP

Διάφορα Ταμειακά και διαδικαστικά έγγραφα

 

Τα Δικαιώματα Σας Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ  (link με τον Γενικό Κανονισμό)

 

Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,15 και 19 του ΓΚΠΔ.

 

Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

 

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ

 

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ

 

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση, και εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας θα σας απαντήσουμε σχετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και για την περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο dpo@atticadps.gr

 

Διαβίβαση Δεδομένων

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός να έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες επεξεργασίας, δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, μετά από δικαστική απόφαση ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση , θα το κάνουμε μόνον εάν έχουμε νόμιμη βάση για να διαβιβάζουμε τις σχετικές πληροφορίες.

 

Υποβολή Καταγγελίας

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράτυπα ή παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, γνωστοποιώντας μας την συγκεκριμένη περίπτωση στο dpo@atticadps.gr. Εάν η απάντηση μας δεν σας ικανοποιήσει, τότε μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , στο mail complaints@dpa.gr

 

Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα σχετικά με τα παιδιά κατά την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Οι πληροφορίες στα σχετικά μέρη αυτής της πολιτικής ισχύουν για παιδιά καθώς και για ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική γράφθηκε σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο με ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

 

Επεξεργασία Δεδομένων Φυσικών Προσώπων

 

Επικοινωνία μέσω mail

Σύντομη Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός info@atticadps.gr αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες και ημέρες λειτουργίας κλπ κλπ.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορά έκαστο mail, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης

Υποκείμενα ΠΔ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επικοινωνεί μέσω της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση e-mail ή και όνομα ή και επώνυμο ή και τηλέφωνο ή και ταχυδρομική διεύθυνση, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιλέξει να επικοινωνήσει το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει προδιατυπωμένη φόρμα συλλογής στοιχείων.

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή :

Ανάλογα με το μήνυμα – θέμα, ενδέχεται να κοινοποιηθεί σε συνεργαζόμενους προμηθευτές

Ανάλογα με το θέμα που αφορά το εκάστοτε mail, τα στοιχεία και το περιεχόμενο του τυγχάνει επεξεργασίας από τις κάτωθι διευθύνσεις ξεχωριστά ή και σε συνεργασία : Δ/νση Λιανικής, Δ/νση Marketing, Δ/νση IT, Δ/νση Καταστήματος, Εμπορική Δ/νση

Προθεσμία Διαγραφής

Δια τους σκοπούς εξυπηρέτησης της αρχής της λογοδοσίας, αλλά και για λόγους εσωτερικού ελέγχου, τα στοιχεία που συλλέγονται από την συγκεκριμένη πηγή εισροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα  ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, μετά το πέρας της οποίας διαγράφονται .

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

 

Έντυπο Επιδιόρθωσης Ενδυμάτων

Σύντομη Περιγραφή

Το έντυπο επιδιόρθωσης ραφείου συμπληρώνεται σε περίπτωση που ρούχο ένδυσης που έχει επιλέξει πελάτης χρειάζεται επιδιόρθωση (πχ ελαφρά μεταποίηση προκειμένου να είναι στα μέτρα του). Η ύπαρξη του είναι απαραίτητη καθότι αποτελεί αποδεικτικό ότι το είδος ένδυσης έχει παραμείνει στο κατάστημα προς επιδιόρθωση και ο πελάτης μπορεί να το παραλάβει στην συγκεκριμένη ή μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς που αναγράφεται στο έντυπο.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η παροχή υπηρεσιών μεταποίησης, η ταυτοποίηση του είδους με τον πελάτη, η καταγραφή των πληροφοριών μεταποίησης.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πελάτης που έχει αγοράσει είδος το οποίο χρειάζεται μεταποίηση.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, δ/νση

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Εργαζόμενοι στο ραφείο του εκάστοτε καταστήματος, πωλητές και ταμίες που διεκπεραιώνουν την συναλλαγή της πώλησης με τον πελάτη.

Προθεσμία Διαγραφής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Εντύπου επιδιόρθωσης, διατηρούνται μέχρι και την ημερομηνία παραλαβής του είδους από τον πελάτη, μετά την οποία σταματά η επεξεργασία τους.

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

 

Έντυπο Δικαιώματος Αγοράς

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά δικαίωμα που έχει αποκτήσει πελάτης του καταστήματος, μετά από επιστροφή είδους προκειμένου να το χρησιμοποιήσει – εξαργυρώσει εντός 6μηνου από την έκδοση του.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ταύτιση της επιστροφής και του δικαιώματος αγοράς με ορισμένο πρόσωπο.

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Δεν υπάρχουν αποδέκτες γνωστοποίησης. Υπάλληλοι Ταμείων, Υπάλληλοι Λογιστηρίου καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

Δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης του

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

 

Τιμολόγηση Φυσικών Προσώπων

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές εντός των πολυκαταστημάτων

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Υπεύθυνος λογιστηρίου καταστήματος

Σκοπός Επεξεργασίας    

Σύμφωνος με τις Διατάξεις που υπάρχουν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιτηδευματίες  - Φυσικά Πρόσωπα

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση έδρας

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Δεν υπάρχουν αποδέκτες γνωστοποίησης. Εργαζόμενοι στο Λογιστήριο καταστήματος, Ορκωτοί Ελεγκτές , Ταμίες

Προθεσμία Διαγραφής

10  έτη από την ημερομηνία έκδοσης

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

 

Attica Member

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά κάρτα την οποία προκειμένου να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος, χρειάζεται να συμπληρώσει σχετική αίτηση η οποία υπάρχει σε επιλεγμένα σημεία πώλησης στα πολυκαταστήματα. Άμα την  συμπλήρωση της, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το πλαστικό μέρος (την κάρτα) και η αίτηση κλείνεται από τον ίδιο σ ένα φάκελο και μέσω εσωτερικής διαδικασίας διακίνησης , καταλήγει στο αρμόδιο τμήμα , όπου και καταχωρούνται τα στοιχεία που περιέχει.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και επικοινωνία με τον καρτούχο , αναφορικά με διάφορα events που συμβαίνουν στα πολυκαταστήματα, για προσφορές, εκπτώσεις κλπ προωθητικές ενέργειες.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πελάτες.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υποχρεωτικά: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου./ Προαιρετικά : ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης, πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ , Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing και στο τμήμα IT καθώς και υπάλληλοι των αποδεκτών γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Αόριστη Χρονική Διάρκεια / ταύτιση με το σκοπό συλλογής των στοιχείων  και την δραστηριότητα  του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

 

Κουπόνια Προωθητικών Ενεργειών

Σύντομη Περιγραφή

Στα πολυκαταστήματα διοργανώνονται κατά καιρούς, διάφορες προωθητικές ενέργειες, στις οποίες για να συμμετέχει κανείς θα πρέπει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά κουπόνι.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Συμμετοχή σε διαγωνισμό – κλήρωση, ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση.

Κατηγορίες Υποκείμενα Δεδομένων Προσωπικού Χαακτήρα

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Υποχρεωτικά: Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου./ Προαιρετικά : ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης – πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing και στο τμήμα IT, προσωπικό αποδεκτών γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Αόριστη Χρονική Διάρκεια / ταύτιση με το σκοπό συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια 

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

News Letter

Σύντομη Περιγραφή

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ  δίνει την δυνατότητα  στους επισκέπτες του site www.atticadps.gr, να εγγραφούν στην υπηρεσία news letter , από όπου και μπορούν να μαθαίνουν νέα γύρω από την μόδα και τις ενέργειες που γίνονται στα πολυκαταστήματα.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing 

Σκοπός Επεξεργασίας

Ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επισκέπτες  - μέλη site

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υποχρεωτικά : όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προαιρετικά : ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom  Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και στους αποδέκτες γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Αόριστη Χρονική Διάρκεια / ταύτιση με τον ως άνω σκοπό και την δραστηριότητά του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Wi-fi

Σύντομη Περιγραφή

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ δίνει την δυνατότητα  δωρεάν χρήσης του δικτύου wifi για 3 ώρες. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία wifi θα πρέπει να συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing –Δ/νση ΙΤ

Σκοπός Επεξεργασίας

Είσοδος στο δίκτυο wi-fi , ενημέρωση, επικοινωνία.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες και εργαζόμενοι πολυκαταστήματος

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom

Προθεσμία Διαγραφής

Αόριστη Χρονική Διάρκεια / ταύτιση με την δραστηριότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Μέλος site

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω της ιστοσελίδας www.atticadps.gr δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γίνουν μέλη  του atticadps.gr, ώστε να έχουν συνεχή ενημέρωση και να μαθαίνουν νέα αναφορικά με το πολυκατάστημα και τις ενέργειες marketing και προώθησης προϊόντων που κατά καιρούς γίνονται.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Απόκτηση status μέλους atticadps.gr, Ενημέρωση, Επικοινωνία, Προώθηση.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) Client ΙQ, AtCom Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και στους αποδέκτες γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Αόριστη Χρονική Διάρκεια / ταύτιση με την δραστηριότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Έντυπο Παραπόνων

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου εντύπου που βρίσκεται στα ταμεία των πολυκαταστημάτων, οι πελάτες – επισκέπτες αυτού , έχουν την δυνατότητα να  εκφράσουν τυχόν παράπονα που έχουν ή να σημειώσουν παρατηρήσεις αναφορικά με την εμπειρία τους κατά την επίσκεψη τους ή την συναλλαγή τους στα πολυκαταστήματα

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, απάντηση σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες, καταναλωτές

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Κινητό, e-mail, Διεύθυνση, Πειροχή, ΤΚ

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Δ/νση λιανικής και καταστημάτων

Προθεσμία Διαγραφής

3 έτη από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου εντύπου, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και την προϋπηρεσία τους, προκειμένου να διερευνήσουν δυνατότητες απασχόλησης στην επιχείρηση.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Προϊστάμενος Δ/νσης Προσωπικού

Σκοπός Επεξεργασίας

Διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας – διαδικασίες πρόσληψης,

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Υποψήφιοι συνεργάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επίθετο, Όνομα, e-mail, τηλέφωνο, Βιογραφικό, Φύλο,

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Τμήμα προσωπικού και διευθύνσεις καταστημάτων

Προθεσμία Διαγραφής

1 έτος από την ημερομηνία υποβολής

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Συμβάσεις με Συνεργάτες

Σύντομη Περιγραφή

Η αποτύπωση σε κωδικοποιημένο κείμενο των όρων και των συμφωνιών της εκάστοτε εμπορικής συνεργασίας και συνεργασίας με προμηθευτές  .

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Ο Δ/ντής του Εμπορικού τμήματος

Σκοπός Επεξεργασίας

Η λειτουργία και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Προμηθευτές

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΥΟ, Τραπεζικός Λογαριασμός, τηλέφωνο, διεύθυνση mail

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ICAP, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία,οι εργαζόμενοι στην  Εμπορική Διεύθυνση, στις Οικονομικές Υπηρεσίες και Λογιστήριο, στο τμήμα Μηχανοργάφησης, στο Νομικό Τμήμα

Προθεσμία Διαγραφής

αόριστη χρονική διάρκεια  ταύτιση με το σκοπό ,λειτουργία και διάρκεια της Σύμβασηςκαι εκ του νόμου τιθέμενες υποχρεώσεις

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Σύντομη Περιγραφή

Εντός των πολυκαταστημάτων υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο αποτελείται από κάμερες διάσπαρτα τοποθετημένες σε διάφορα σημεία , ο έλεγχος των οποίων γίνεται από οθόνες που υπάρχουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, όπως η ασφάλεια και η Δ/νση του εκάστοτε καταστήματος.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Εργαζόμενοι και επισκέπτες πολυκαταστημάτων

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εικόνα

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης, Οι εργαζόμενοι στην φύλαξη των πολυκαταστημάτων, οι Δ/νσεις των πολυκαταστημάτων, ο Τεχνικός Δ/ντης

Προθεσμία Διαγραφής

Τα αρχεία διατηρούνται για 15 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται από τον server

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

Κάρτες VIP

Σύντομη Περιγραφή

Προκειμένου να επιβραβεύσουμε καλούς και πιστούς πελάτες των πολυκαταστημάτων μας , εκδίδουμε ειδικές κάρτες τις οποίες ονομάζουμε VIP

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Παροχή εκπτώσεων , επικοινωνία.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Μόνιμοι πελάτες από ορισμένο ύψος αγορών και πάνω

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου , διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου

 

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ ΣΤΑΤ ΑΕ (M- STAT), Καταχωρητής και αποδέκτες γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

αόριστη χρονική διάρκεια  ταύτιση με το σκοπό και την δραστηριότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

TAX FREE

Σύντομη Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Προκειμένου ο πελάτης τρίτης από την ΕΕ χώρα  επιθυμεί να τύχει της επιστροφής του ΦΠΑ, θα πρέπει να συναλλαχθεί σε ειδικό χώρο στο πολυκατάστημα, όπου εκεί και για τους σκοπούς της συναλλαγής , είναι απαραίτητη η κοινοποίηση στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής Σκοπός Επεξεργασίας

Παροχή υπηρεσίας επιστροφής ΦΠΑ.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Καταναλωτές – πολίτες εκτός ΕΕ

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αριθμός διαβατηρίου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τόπος διαμονής

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Global Blue, Προσωπικό που ασχολείται με την υπηρεσία tax free (ταμίες, λογιστήριο)

Προθεσμία Διαγραφής

αόριστη χρονική διάρκεια  ταύτιση με το σκοπό και λειτουργία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται διαβίβαση

 

Διάφορα Διαδικαστικά έγγραφα / Έντυπο προκαταβολής

Σύντομη Περιγραφή

Εφόσον ένας πελάτης επιθυμεί να αγοράσει ένα είδος, για το οποίο δεν έχει όλο ο ποσό για να το εξοφλήσει, μπορεί να καταβάλει το 20%-30% της αξίας του ως προκαταβολή, προκειμένου να γίνει κράτηση για σύντομο χρονικό διάστημα. Η καταβολή του ως άνω ποσού μαζί με κάποια στοιχεία του, αποτυπώνονται σε έντυπο το οποίο συνοδεύει το προς αγορά είδος, ώστε να υπάρχει κράτηση και ταυτοποίηση.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η κράτηση του είδους και η ταύτιση του με τον πελάτη.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Υπάλληλοι Ταμείων, Πωλητές, Υπάλληλοι Λογιστηρίου καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

Τα στοιχεία καταστρέφονται από την στιγμή που ο πελάτης θα εξοφλήσει το είδος και θα το παραλάβει.

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται διαβίβαση

 

Διάφορα Διαδικαστικά Έγγραφα / Έντυπο Locker

Σύντομη Περιγραφή

Στο πολυκατάστημα προσφέρεται η υπηρεσία Locker που δίνει την δυνατότητα σε πελάτες οι οποίοι έχουν πράγματα, να τα αφήνουν με ευθύνη τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος κλειδώνει και το κλειδί το έχει ο ίδιος, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει με άνεση τις αγορές του.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Πελάτες

 

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Υπάλληλοι Ταμείων, Δ/νση καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

Τα στοιχεία καταστρέφονται από την στιγμή που ο πελάτης θα παραλάβει τα πράγματα του

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται διαβίβαση