Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ επισκέπτη,

Από 20.07.2020 η Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονoπρόσωπη εταιρία  και η Cosmobrands ΑΕ, συνεργάζονται προκειμένου να σου προσφέρουν τη εμπειρία online αγορών, χωρίς να επηρεάσουν το περιβάλλον του site που γνωρίζεις (εφεξής και χάριν συντομίας «Συνεργασία»). Παρακάτω παραθέτουμε τους γενικούς όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για το site  (Α. Όροι Χρήσης site) και τους ειδικούς όρους χρήσης  και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για την πλοήγηση σου στο online κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών σου. (Β. Ειδικοί Όροι Χρήσης online αγορών).

A. Όροι Χρήσης site

Γενικά

Τα ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Μονoπρόσωπη εταιρία (εφεξής η «Εταιρεία») εκμεταλλεύεται το πολυκατάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου 9 στο εμπορικό κέντρο CITY LINK, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL στο Μαρούσι Αττικής, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το κατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο ATHENS MALL στο Μαρούσι Αττικής και το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 48-50 και μέσω του δικτυακού τόπου της atticadps.gr (εφεξής το «site»), προσφέρει τη δυνατότητα online αγορών (εφεξής «αγορές»)  υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται αυτόματα και  την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δείτε κατωτέρω και στη σχετική ενότητα.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/τριες/ κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο σχετικό με το News letter πεδίο συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές που αφορούν τόσο στα φυσικά πολυκαταστήματα attica, όσο και στο online κατάστημα.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site.

Η Εταιρεία  δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και όπως αυτά αναφέρονται στην ειδική ενότητα κατωτέρω  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. τα στοιχεία του οποίου είναι διαθέσιμα κατόπιν διατύπωσης σχετικού αιτήματος στο info@atticadps.gr.

Χρήση cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Διευκρινήσεις αναφορικά με την Χρήση cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα, καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχους αναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

Στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία στα πλαίσια της ως άνω συνεργασίας με την Cosmobrandsκαι εφόσον ο χρήστης έχει αποδεχτεί τα cookies Στόχευσης – Διαφήμισης , ενημερώνει ότι  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας και από την Cosmobrands.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενική Πληροφόρηση

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Θα σας ενημερώσουμε:

 • γιατί είμαστε αρμόδιοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία
 • για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά στοιχεία
 • τον χρόνο τήρησής τους
 • εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας στοιχείων
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και
 • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περιλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι :

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 180 2500 Fax : 211 180 2514

Mail : info@atticadps.gr

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων των Αττικών Πολυκαταστημάτων είναι ο Πολυχρόνης Κοκκινίδης. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργούν τα Αττικά Πολυκαταστήματα και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ‘dpo@atticadps.gr’ ή μέσω ης ταχυδρομικής διεύθυνσης

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Σε προσοχή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Πως Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

Για και από επικοινωνία μέσω e-mail

Ενέργειες Marketing

Σύνδεση με το δίκτυο WiFi των πολυκαταστημάτων

Σύνταξη και κατάθεση Εντύπου Παραπόνων

Αποστολή – Κοινοποίηση Βιογραφικού Σημειώματος

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Διάφορα Ταμειακά και διαδικαστικά έγγραφα

Τα Δικαιώματά σας Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ  (link με τον Γενικό Κανονισμό)

Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,15 και 19 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση, και εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας θα σας απαντήσουμε σχετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και για την περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο dpo@atticadps.gr

Διαβίβαση Δεδομένων

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός να έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες επεξεργασίας, δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, μετά από δικαστική απόφαση ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση , θα το κάνουμε μόνον εάν έχουμε νόμιμη βάση για να διαβιβάζουμε τις σχετικές πληροφορίες.

Υποβολή Καταγγελίας

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράτυπα ή παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, γνωστοποιώντας μας την συγκεκριμένη περίπτωση στο dpo@atticadps.gr. Εάν η απάντηση μας δεν σας ικανοποιήσει, τότε μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , στο mail complaints@dpa.gr

Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα σχετικά με τα παιδιά κατά την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Οι πληροφορίες στα σχετικά μέρη αυτής της πολιτικής ισχύουν για παιδιά καθώς και για ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική γράφθηκε σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο με ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

Επεξεργασία Δεδομένων Φυσικών Προσώπων

Επικοινωνία μέσω mail

Σύντομη Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός info@atticadps.gr αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες και ημέρες λειτουργίας κλπ κλπ.

Σύντομη Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός info@atticadps.gr αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες και ημέρες λειτουργίας κλπ.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορά έκαστο mail, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επικοινωνεί μέσω της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση e-mail ή και όνομα ή και επώνυμο ή και τηλέφωνο ή και ταχυδρομική διεύθυνση, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιλέξει να επικοινωνήσει το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει προδιατυπωμένη φόρμα συλλογής στοιχείων.

Πηγές των Δεδομένων

Εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης

Ανάλογα με το μήνυμα – θέμα, ενδέχεται να κοινοποιηθεί σε συνεργαζόμενους προμηθευτές

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή :

Ανάλογα με το θέμα που αφορά το εκάστοτε mail, τα στοιχεία και το περιεχόμενο του τυγχάνει επεξεργασίας από τις κάτωθι διευθύνσεις ξεχωριστά ή και σε συνεργασία : Δ/νση Λιανικής, Δ/νση Marketing, Δ/νση IT, Δ/νση Καταστήματος, Εμπορική Δ/νση, Τμήμα Customer Service & HR

Προθεσμία Διαγραφής

Δια τους σκοπούς εξυπηρέτησης της αρχής της λογοδοσίας, αλλά και για λόγους εσωτερικού ελέγχου, τα στοιχεία που συλλέγονται από την συγκεκριμένη πηγή εισροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα  έως και δύο ετη από την τελευταία επικοινωνία, μετά το πέρας της οποίας διαγράφονται .

Στοιχεία Εκτελούντα Επεξεργασίας

Δεν υπάρχουν

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται διαβίβαση σε Τρίτη χώρα.

Τόπος ή πληροφοριακό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Mail Server (Microsoft Exchange)

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Είναι αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται για τον mail server της επιχείρησης και των μέτρων που εφαρμόζονται στα ατομικά pc των φυσικών προσώπων των Διευθύνσεων που έρχονται σε επαφή.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Βλέπε ενότητα 3.2 μέτρα ασφαλείας

Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης.

Έντυπο Επιδιόρθωσης Ενδυμάτων

Σύντομη Περιγραφή

Το έντυπο επιδιόρθωσης ραφείου συμπληρώνεται σε περίπτωση που ρούχο ένδυσης που έχει επιλέξει πελάτης χρειάζεται επιδιόρθωση (πχ ελαφρά μεταποίηση προκειμένου να είναι στα μέτρα του). Η ύπαρξη του είναι απαραίτητη καθότι αποτελεί αποδεικτικό ότι το είδος ένδυσης έχει παραμείνει στο κατάστημα προς επιδιόρθωση και ο πελάτης μπορεί να το παραλάβει στην συγκεκριμένη ή μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς που αναγράφεται στο έντυπο.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Διεύθυνση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η παροχή υπηρεσιών μεταποίησης, η ταυτοποίηση του είδους με τον πελάτη, η καταγραφή των πληροφοριών μεταποίησης.

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων

Πελάτης που έχει αγοράσει είδος το οποίο χρειάζεται μεταποίηση

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας

Πηγές των Δεδομένων

Ειδικό έντυπο

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης –Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Εργαζόμενοι στο ραφείο του εκάστοτε καταστήματος, πωλητές και ταμίες που διεκπεραιώνουν την συναλλαγή της πώλησης με τον πελάτη.

Προθεσμία Διαγραφής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Εντύπου Επιδιόρθωσης, διατηρούνται έως και 2 έτη από την ημερομηνία παραλαβής του είδους από τον πελάτη, μετά την οποία σταματά η επεξεργασία τους

Στοιχεία Εκτελούντος την Επεξεργασία

Δεν υπάρχουν

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται διαβίβαση σε Τρίτη χώρα.

Τόπος ή πληροφοριακό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Από την στιγμή που το είδος εξοφληθεί στο ταμείο του καταστήματος, έως και την ημέρα που είναι έτοιμο, το έντυπο επισυνάπτεται στο είδος και διατηρείται εντός του χώρου του ραφείου κάθε καταστήματος. Στη συνέχεια, το παραλαμβάνει ο ταμίας και το παραδίδει στο εκάστοτε corner μέχρι να το παραλάβει ο πελάτης. Κατά την διαδικασία παραλαβής του είδους, το έντυπο αποθηκεύεται από τον ταμία που κάνει την συναλλαγή.

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Επίβλεψη του χώρου του ραφείου από τον προϊστάμενο του και κλείδωμα του χώρου μετά την λειτουργία του ραφείου. Επίσης, κλείδωμα του χώρου των αποθηκών όπου φυλάσσονται τα ρούχα έως ότου τα παραλάβει ο πελάτης

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Δεν υπάρχει

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στην βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β : η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος για να ληφθούν μέτρα κατ‘ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψή της σύμβασης.

Έντυπο Δικαιώματος Αγοράς

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά δικαίωμα που έχει αποκτήσει πελάτης του καταστήματος, μετά από επιστροφή είδους προκειμένου να το χρησιμοποιήσει – εξαργυρώσει εντός 6μηνου από την έκδοση του.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Υπεύθυνος Λογιστηρίου Καταστήματος

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ταύτιση της επιστροφής και του δικαιώματος αγοράς με ορισμένο πρόσωπο

Κατηγορίες υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υποκείμενα ΠΔ

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και τόπο διαμονής

Πηγές των Δεδομένων

Έντυπο Δικαιώματος Αγοράς

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης –Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Υπάλληλοι Ταμείων, Υπάλληλοι Λογιστηρίου καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την έκδοση του ή από τη λήξη του φορολογικού έτους που υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Στοιχεία Εκτελούντα την Επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν Υπάρχει

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν υπάρχει

Τόπος ή πληροφοριακό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η έγγραφη μορφή διατηρείται σε φακέλους στο λογιστήριο του καταστήματος. Η ηλεκτρονική μορφή συνδέεται με λογιστικές εγγραφές και αποθηκεύεται στο ταμειακό σύστημα των attica (ProfitRMS)

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Φυσικό κλείδωμα και σύστημα συναγερμού κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων και αναφορικά με την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ως σχετική ενότητα για την ηλεκτρονική μορφή (3.2)

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στην βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης και γ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τιμολόγηση Φυσικών Προσώπων

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές εντός των πολυκαταστημάτων

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Υπεύθυνος λογιστηρίου καταστήματος

Σκοπός Επεξεργασίας

Σύμφωνος με τις Διατάξεις που υπάρχουν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων

Επιτηδευματίες  - Φυσικά Πρόσωπα

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση έδρας, Επωνυμία, Αριθμός Τηλεφώνου

Πηγές των Δεδομένων

Έντυπο – Φόρμα τιμολογίου

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης , Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή :

Λογιστήριο καταστήματος, Ορκωτοί Ελεγκτές , Ταμίες

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση (ΠΟΛ 1026/12.2.2018 Άρθρο 13, παρ 2 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), Άρθρο 7 του Ν 4308/2014

Στοιχεία Εκτελούντα την Επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Σύνδεσμος στο αρχείο σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

Τόπος ή πληροφοριακά σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η έγχαρτη μορφή διατηρείται σε φακέλους στο λογιστήριο του καταστήματος.

Η ηλεκτρονική μορφή συνδέεται με λογιστικές εγγραφές και αποθηκεύεται στο ταμειακό σύστημα (ProfitRMS) και στο SAP.

Γενική Περιγραφή Οργανωτικών και τεχνικών μέτρων Ασφαλείας

Φυσικό κλείδωμα και σύστημα συναγερμού κατά τις ώρες μη λειτουργίας των γραφείων και αναφορικά με την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Attica Member

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά κάρτα την οποία προκειμένου να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος, χρειάζεται να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που υπάρχει σε επιλεγμένα σημεία πώλησης στα πολυκαταστήματα. Άμα την  συμπλήρωση της, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το πλαστικό μέρος (την κάρτα) και η αίτηση κρατείται σε ένα φάκελο και μέσω εσωτερικής διαδικασίας διακίνησης καταλήγει στο αρμόδιο τμήμα , όπου και καταχωρούνται τα στοιχεία που περιέχει.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και επικοινωνία με τον καρτούχο , αναφορικά με διάφορα events που συμβαίνουν στα πολυκαταστήματα, για προσφορές, εκπτώσεις κλπ προωθητικές ενέργειες.

Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Πελάτες.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υποχρεωτικά: Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πηγές των Δεδομένων

Αίτηση

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης  - Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ REPRISE DIGITAL - MEDIABRANDS, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing και στο τμήμα IT καθώς και υπάλληλοι των αποδεκτών γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο (2) έτη από την ημέρα που ο κάτοχος θα άρει την συναίνεση του, ή θα σταματήσει να είναι μέλος της κάρτας

Στοιχεία Εκτελούντα Επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Αρχειοθετημένη hard copy σύμβαση

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τόπος ή πληροφοριακό σύστημα τήρησής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στις εφαρμογές SAP, ProfitRMS, Amplify (ClientIQ)

Έγχαρτη μορφή : αποθήκευση σε αποθήκες marketing

Γενική Περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Για την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ενότητα 3.2

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κουπόνια Προωθητικών Ενεργειών

Τομέας Δραστηριότητας

Διαχείριση Πολυκαταστημάτων – Λιανικές Πωλήσεις

Σύντομη Περιγραφή

Στα πολυκαταστήματα διοργανώνονται κατά καιρούς, διάφορες προωθητικές ενέργειες, στις οποίες για να συμμετέχει κανείς θα πρέπει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά κουπόνι.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Συμμετοχή σε διαγωνισμό – κλήρωση, ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση

Κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ενέργειας : ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

Πηγές Δεδομένων

Σώμα κουπονιού

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης – Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ REPRISE DIGITAL - MEDIABRANDS, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing και στο τμήμα IT, προσωπικό καταστημάτων

Προθεσμία Διαγραφής

έως και δύο έτη από την ημερομηνία συμμετοχής  ή άρσης της συναίνεσης επεξεργασίας για σκοπούς επικοινωνίας, όπου αυτό σημειώνεται

Στοιχεία Εκτελούντα Επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Αρχειοθετημένη hard copy σύμβαση

Μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

Δεν μεταβιβάζονται σε Τρίτη χώρα

Τρόπος ή πληροφοριακά συστήματα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή Amplify (ClientIQ) και τα scanned documents σε FileServer.. Έγχαρτη μορφή : αποθήκευση σε αποθήκες marketing

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Για την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ενότητα 3.2

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Newsletter

Σύντομη Περιγραφή

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ  δίνει την δυνατότητα  στους επισκέπτες του site www.atticadps.gr, να εγγραφούν στην υπηρεσία news letter , από όπου και μπορούν να μαθαίνουν νέα γύρω από την μόδα και τις ενέργειες που γίνονται στα πολυκαταστήματα.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing 

Σκοπός Επεξεργασίας

Ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επισκέπτες  - μέλη site

Κατηγορίες  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλλο.

Πηγές των Δεδομένων

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων στο site www.atticadps.gr

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης – πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom, ΕΤΑΙΡΕΙΑ REPRISE DIGITAL - MEDIABRANDS, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και προσωπικό των αποδεκτών γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημέρα που ο κάτοχος θα άρει την συναίνεση του, ή θα σταματήσει να επιθυμεί την λήψη του news letter

Στοιχεία Εκτελούντα την Επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom

Σύνδεσμος στο αρχείο σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Αρχειοθετημένη hard copy σύμβαση

Μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

Δεν μεταβιβάζονται σε Τρίτη χώρα

Τόπος ή πληροφοριακά συστήματα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή WebSite μας - Netvolution (ATCOM) και στην εφαρμογή Amplify (ClientIQ)

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ενότητα 3.2

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Wi-fi

Σύντομη Περιγραφή

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ δίνει την δυνατότητα  δωρεάν χρήσης του δικτύου wifi για 3 ώρες. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία wifi θα πρέπει να συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing –Δ/νση ΙΤ

Σκοπός Επεξεργασίας

Είσοδος στο δίκτυο wi-fi , ενημέρωση, επικοινωνία

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες και εργαζόμενοι πολυκαταστήματος

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φύλο.

Πηγές των Δεδομένων

Ειδικό πεδίο σε εφαρμογή wifi

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom, ΕΤΑΙΡΕΙΑ REPRISE DIGITAL - MEDIABRANDS, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και στους αποδέκτες γνωστοποίησης.

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο θα άρει την συναίνεση του

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Σύμβαση hard copy

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή FreeWIFI μας - Netvolution (ATCOM) και στην εφαρμογή Amplify (ClientIQ)

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Για την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ενότητα 3.2

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την συμπλήρωση των αιτούμενων στοιχείων σας, συναινείτε στην επεξεργασία και διαχείριση τους, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Επιθυμώ να λαμβάνω news letter από τα Αττικά Πολυκαταστήματα Μονοπρόσωπη ΑΕ και από την Cosmobrands AE , υπεύθυνη για το online κατάστημα attica

Επικοινωνία

Με την συμπλήρωση των αιτούμενων στοιχείων σας, συναινείτε στην επεξεργασία και διαχείριση τους, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιθυμώ να λαμβάνω τα νέα του attica  και του online shop

Έντυπο Παραπόνων

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου εντύπου που βρίσκεται εντός των πολυκαταστημάτων, οι πελάτες – επισκέπτες αυτού , έχουν την δυνατότητα να  εκφράσουν τυχόν παράπονα που έχουν ή να σημειώσουν παρατηρήσεις αναφορικά με την εμπειρία τους κατά την επίσκεψη τους ή την συναλλαγή τους στα πολυκαταστήματα

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, απάντηση σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες, καταναλωτές

Κατηγορίες Δεδομένων ν προσωπικού χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Κινητό, e-mail

Πηγές των δεδομένων

Έντυπο Παραπόνων

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Δ/νση Λιανικής & Καταστημάτων

Προθεσμία Διαγραφής

2 έτη από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχουν

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε άλλη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε αρχείο excel, το οποίο υπόκειται στους κανόνες ασφάλειας που αφορούν τα ηλεκτρονικά αρχεία της επιχείρησης  και hard copy που φυλάσσεται σε φοριαμούς στο γραφείο Δ/νσης Λιανικής

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

Βιογραφικό Σημείωμα

Τομέας Δραστηριότητας

Διαχείριση Πολυκαταστημάτων – Λιανικές Πωλήσεις

Σύντομη Περιγραφή

Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ δίνει την δυνατότητα  δωρεάν χρήσης του δικτύου wifi για 3 ώρες. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία wifi θα πρέπει να συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Marketing –Δ/νση ΙΤ

Σκοπός Επεξεργασίας

Είσοδος στο δίκτυο wi-fi , ενημέρωση, επικοινωνία

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Επισκέπτες και εργαζόμενοι πολυκαταστήματος

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φύλο.

Πηγές των Δεδομένων

Ειδικό πεδίο σε εφαρμογή wifi

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και στους αποδέκτες γνωστοποίησης.

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο θα άρει την συναίνεση του

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, AtCom

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Σύμβαση hard copy

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή FreeWIFI μας - Netvolution (ATCOM) και στην εφαρμογή Amplify (ClientIQ)

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Για την ηλεκτρονική μορφή ισχύουν οι κανόνες ασφαλείας και τήρησης απορρήτου της επιχείρησης.

Σύνδεσμος στο αρχείο με αναλυτική περιγραφή των μέτρων ασφαλείας

Ενότητα 3.2

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

Παρατηρήσεις

Η συλλογή στοιχείων γίνεται μέσω της πλατφόρμας wi-fi. Τα δεδομένα εισάγονται στο διαχειριστικό σύστημα (netvolution) από το οποίο τα διαχειρίζεται η Client IQ, η οποία εν συνεχεία τα εισάγει στο σύστημα amplify, από όπου το marketing τα μεταβιβάζει στην mstat. Το κείμενο ενημέρωσης προς τους επισκέπτες , έχει ως κάτωθι :

 

«Με την συμπλήρωση των αιτούμενων στοιχείων σας, συναινείτε στην επεξεργασία και διαχείριση τους, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιθυμώ να λαμβάνω τα attica news»

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

Τομέας Δραστηριότητας

Διαχείριση Πολυκαταστημάτων – Λιανικές Πωλήσεις

Σύντομη Περιγραφή

Εντός των πολυκαταστημάτων υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο αποτελείται από κάμερες διάσπαρτα τοποθετημένες , ο έλεγχος των οποίων γίνεται από οθόνες που υπάρχουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, όπως η ασφάλεια και η Δ/νση του εκάστοτε καταστήματος.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σκοπός Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Κατηγορίες Δεδομένων Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Εργαζόμενοι και επισκέπτες πολυκαταστημάτων

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Εικόνα

Πηγές των δεδομένων

Καταστήματα

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης, Οι εργαζόμενοι στην φύλαξη των πολυκαταστημάτων, οι Δ/νσεις των πολυκαταστημάτων, ο Τεχνικός Δ/ντης

Προθεσμία Διαγραφής

Τα αρχεία διατηρούνται για 15 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται από τον server

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Εταιρείες υπηρεσιών Φύλαξης

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Hard copy συμβάσεις

Μεταβίβαση σε άλλη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στους ειδικούς server των καταγραφικών.

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Περιορισμένη πρόσβαση κωδικού πρόσβασης

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Υπέρτερα έννομα συμφέροντα

Ασφάλεια υποκειμένων

Παρατηρήσεις

Για το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης έχουν υποβληθεί οι σχετικές γνωστοποιήσεις στην ΑΠΔΧ, ως επιτασσόταν στα πλαίσια ισχύος της οδηγίας 27/4/2016 και οι εργαζόμενοι και επισκέπτες των πολυκαταστημάτων ενημερώνονται για την ύπαρξη του Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης μέσω ειδικών  σημάνσεων εντός των χώρων του εκάστοτε πολυκαταστήματος. Επίσης έχουν υιοθετηθεί οι κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης  και έχουν υιοθετηθεί νέα υποδείγματα :

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ, Πανεπιστημίου 9, Σύνταγμα, Αθήνα , 2111802500

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

 1. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας, στους χώρους πώλησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα έως και 15 ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@atticadps.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

TAX FREE

Σύντομη Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Προκειμένου ο πελάτης τρίτης από την ΕΕ χώρα  να τύχει της επιστροφής του ΦΠΑ, θα πρέπει να συναλλαχθεί σε ειδικό χώρο στο πολυκατάστημα, όπου εκεί και για τους σκοπούς της συναλλαγής , είναι απαραίτητη η κοινοποίηση στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Παροχή υπηρεσίας επιστροφής ΦΠΑ

Κατηγορίες Δεδομένων Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Καταναλωτές – πολίτες εκτός ΕΕ

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Αριθμός διαβατηρίου από το οποίο συλλέγονται και τα απαραίτητα στοιχεία.

Πηγές Δεδομένων

Ειδικό έντυπο  ως παρατίθεται κατωτέρω στο παράρτημα του παρόντος

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Global Blue, Προσωπικό που ασχολείται με την υπηρεσία tax free (ταμίες, λογιστήριο)

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία συναλλαγής/έκδοσης ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση (ΠΟΛ 1026/12.2.2018 Άρθρο 13, παρ 2 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), Άρθρο 7 του Ν 4308/2014)

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Global blue

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Hard copy σύμβαση

Μεταβίβαση σε άλλη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή SAP και ProfitRMS

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Έγχαρτη μορφή : αποθήκευση σε αποθήκη λογιστηρίου, Ηλεκτρονική μορφή διατηρείται στην εφαρμογή SAP και ProfitRMS

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνετε στην βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης και γ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας

Παρατηρήσεις

Η λειτουργία της υπηρεσίας tax free γίνεται με βάση υπογεγραμμένη σύμβαση

Διάφορα Διαδικαστικά έγγραφα / Έντυπο προκαταβολής

Σύντομη Περιγραφή

Εφόσον ένας πελάτης επιθυμεί να αγοράσει ένα είδος, για το οποίο δεν έχει όλο ο ποσό για να το εξοφλήσει, μπορεί να καταβάλει το 20%-30% της αξίας του ως προκαταβολή, προκειμένου να γίνει κράτηση για σύντομο χρονικό διάστημα. Η καταβολή του ως άνω ποσού μαζί με κάποια στοιχεία του, αποτυπώνονται σε έντυπο το οποίο συνοδεύει το προς αγορά είδος, ώστε να υπάρχει κράτηση και ταυτοποίηση.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η κράτηση του είδους και η ταύτιση του είδους για λογαριασμό του πελάτη.

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Υπάλληλοι Ταμείων, Πωλητές, Υπάλληλοι Λογιστηρίου καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται διαβίβαση

Διάφορα Διαδικαστικά Έγγραφα / Έντυπο Locker

Σύντομη Περιγραφή

Στο πολυκατάστημα προσφέρεται η υπηρεσία Locker που δίνει την δυνατότητα σε πελάτες οι οποίοι έχουν πράγματα, να τα αφήνουν με ευθύνη τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος κλειδώνει και το κλειδί το έχει ο ίδιος ο πελάτης, έτσι ώστε να πραγματοποιήσει με άνεση τις αγορές του.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Δ/νση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

Η φύλαξη προσωπικών αντικειμένων

Κατηγορίες Δεδομένων Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Πελάτες

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail

Πηγές Δεδομένων

Ειδικό έντυπο

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Υπάλληλοι Ταμείων, Δ/νση καταστήματος

Προθεσμία Διαγραφής

Τα στοιχεία καταστρέφονται από την στιγμή που ο πελάτης θα παραλάβει τα πράγματα του

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε άλλη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο χώρο του ταμείου δίπλα από τις εγκαταστάσεις των locker

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Περιορισμένη πρόσβαση μόνο από προσωπικό που εργάζεται στο συγκεκριμένο ταμείο

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται  στην βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης.

Παρατηρήσεις

Ονμ/μο ____________________________________________________________

Τηλέφωνο ________________________________    mail ____________________

Επιτρέπω στην εταιρεία Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ, στους αρμόδιους υπαλλήλους της και σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες , να κάνουν χρήση των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία με την συναίνεση μου παρέχω, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της υπηρεσίας παροχής φωριαμού φύλαξης . Είναι σε γνώση μου το δικαίωμα να αιτηθώ πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα, περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντίταξη στην επεξεργασία τους και να αιτηθώ την φορητότητα τους. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από την Αττικά Πολυκαταστήματα Μονοπρόσωπη ΑΕ για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. Σε περίπτωση που μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας του καταστήματος δεν έχω παραλάβει τα προσωπικά μου αντικείμενα, με την παρούσα δίνω το δικαίωμα στην Αττικά Πολυκαταστήματα να ανοίξει το locker και να βγάλει τα αντικείμενα μου, αναγνωρίζοντας ότι σε περίπτωση που δεν προσέλθω εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έκανα χρήση της υπηρεσίας locker , να τα παραλάβω, η Αττικά Πολυκαταστήματα Μονοπρόσωπη ΑΕ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση ή απώλεια τους.Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 211 180 2500, dpo@atticadps.gr. Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ 2106475600, Λ Κηφισίας 1, Αθήνα, 11523, complaints@dpa.gr. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Πολυχρόνης Κοκκινίδης 6974 380 953.

Ημερομηνία _____________________              Υπογραφή


Call Το Shop – Αγορές μέσω κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό – Αποστολές Κατ’οίκον

Τομέας Δραστηριότητας

Διαχείρηση Πολυκαταστημάτων – Λιανικές Πωλήσεις

Σύντομη Περιγραφή

 1. Η υπηρεσία Call To Shop απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε κάποιο από τα φυσικά πολυκαταστήματα attica. Με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη, o πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τηλεφωνική παραγγελία στο 2119900000 και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων. Οι μέθοδοι πληρωμής είναι η κατάθεσή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό των πολυκαταστημάτων attica ή η αντικαταβολή. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με τη συνεργαζομένη εταιρεία courier ή με οδηγούς της επιχείρησης.
 2. Η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό των πολυκατστημάτων attica πραγματοποιείται και σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μετρητοίς ποσό άνω των 500€ και βάσει του νόμου............ είναι απαραίτητη η απεικόνιση της συναλλαγής.
 3. Τέλος, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση και δειυκόλυνση του πελάτη υπάρχει η υπηρεσία αποστολής των προϊόντων κατ’οίκον για τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει ολοκληρώσει τις αγορές του στο κατάστημα και επιθυμεί να τα παραλάβει στο χώρο του.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Διεύθυνση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

 1. Η εξυπητέτηση – διευκόλυνση των πελατών για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση αγορών από απόσταση.
 2. Η εκτέλεση της σύμβασης αποστολής των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης στο σπίτι του, εκ του νόμου υποχρέωση.

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο πελάτη και παραλήπτη, Τηλέφωνο πελάτη και παραλήπτη, Διεύθυνση αποστολής παραγγείας, E-mail πελάτη, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού πελάτη

Πηγές των δεδομένων

Επικοινωνία με πελάτη μέσω τηλεφώνου ή e-mail, Καρνέ/Έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΤΟΛΗΣ»

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, Κεντρικό ταμείο, Λογιστήριο, Εταιρεία ταχυμεταφορών, Πελάτες

Προθεσμία Διαγραφής

 1. Όσοι πελάτες έχουν εξυπηρετηθεί με e-mail, τα στοιχεία τους παραμένουν σε ειδικό φάκελο στα εισερχόμενα email του ηλεκτρονικού λογαριασμού του customer service έως και 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται.
 2. Το καρνέ «ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» υπάρχει σε κλειδωμένο ντουλάπι στο κεντρικό ταμείο έως και 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς μετά το πέρας των οποίων καταστρέφεται.

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχουν

Σύνδεσμος στο αρχείο της σύμβασης με εκτελούντα την επεξεργασία

Δεν υπάρχει

Μεταβίβαση σε άλλη χώρα

Δεν γίνεται μεταβίβαση

Τύπος ή πληροφορικό σύστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. E-mail εάν η εξυπηρέτηση έχει γίνει ηλεκτρονικά
 2. Το καρνέ «ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» υπάρχει σε κλειδωμένο ντουλάπι στο κεντρικό ταμείο

Γενική περιγραφή οργανωτικών και τεχνικών μέτρων ασφαλείας

Περιορισμένη πρόσβαση από τη Διεύθυνση του καταστήματος, Ταμίες και Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκέιμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Β.  Ειδικοί Όροι Χρήσης Online αγορών στο eshop των πολυκαταστημάτων attica

1. Εισαγωγή

Το atticadps.gr/eshop είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο "ηλεκτρονικό κατάστημα" ή "ιστότοπος" ή "ιστοσελίδα") που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία COSMOBRANDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ που εδρεύει που εδρεύει στην Αθήνα, Αμερικής αριθμός 10, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800398464 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120195201000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@atticadps.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2111883079, συνεργαζόμενη με την Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η "Cosmobrands"). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα attica το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://atticadps.gr/eshop. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο atticadps.gr/eshop, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Cosmobrands ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Cosmobrands διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το atticadps.gr/eshop, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του atticadps.gr/eshop  μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H Cosmobrands δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο atticadps.gr/eshop, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Cosmobrands στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η Cosmobrands στα πλαίσια των συναλλαγών της από το atticadps.gr/eshop δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο atticadps.gr/eshop, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το atticadps.gr/eshop έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο atticadps.gr/eshop ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο atticadps.gr/eshop με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο atticadps.gr/eshop. Συγκεκριμένα, για κάθε διαθέσιμο προϊόν είναι ενεργό το link ΑΓΟΡΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, ενώ για κάθε μη διαθέσιμο προϊόν δεν είναι ενεργό το link ΑΓΟΡΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ και στη θέση του εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει απόθεμα". Η Cosmobrands επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Cosmobrands επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

• Προϊόντα με ένδειξη SALE -X% ή WEB ONLY SALE: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

• ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τα δείγματα διατίθενται δωρεάν με όλες τις παραγγελίες προϊόντων ομορφιάς από την Εταιρεία προς τον Πελάτη ως επιβράβευση της αγοράς του δεύτερου. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης ανάλογα με την αξία της παραγγελίας του, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων, τα οποία θα προστεθούν στην παραγγελία του με μηδενική τιμή. Για τα δείγματα τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς διατίθενται σε περιορισμένη ποσότητα και η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητάς τους εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eshop@atticadps.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρει από την διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω των φυσικών καταστημάτων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά από τα φυσικά καταστήματα και όχι από το atticadps.gr/eshop, και το αντίστροφο. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα Web Exclusive προϊόντα τα οποία διατίθενται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και για τα οποία τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Cosmobrands και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Cosmobrands έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Cosmobrands ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το atticadps.gr/eshop με το εμπορικό σήμα atticadps.gr/eshop  ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Cosmobrands ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Cosmobrands ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο atticadps.gr/eshop δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

6. Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του χρήστη στο atticadps.gr/eshop είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

• Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το atticadps.gr/eshop.
 • Να δει παλιές παραγγελίες του.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το atticadps.gr/eshop ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο atticadps.gr/eshop , (β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση eshop@atticadps.gr. Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το atticadps.gr/eshop, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

7. Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο atticadps.gr/eshop συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές που αφορούν τόσο στο eshop των πολυκαταστημάτων attica, όσο και στα φυσικά πολυκαταστήματα attica.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Cosmobrands διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Cosmobrands μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site.

To atticadps.gr/eshop δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Cosmobrands χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters.8. Διαδικασία αγοράς μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος

Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό MENU του ιστότοπου, να πλοηγηθεί σε αυτές και να βρει το προϊόν που ψάχνει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων μέσω της οποίας μπορεί να βρει προϊόντα βάσει όρων αναζήτησης. Στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα στο Καλάθι του από την προϊοντική σελίδα κάνοντας κλικ στο link "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ". Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο καλάθι του κάνοντας κλικ στο link "Το καλάθι μου" το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το link διαγραφής από το καλάθι για να αφαιρέσει τα προϊόντα από το καλάθι του πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για να ολοκληρώσει την καταχώρηση της παραγγελίας του, ο χρήστης του atticadps.gr/eshop έχει τις επιλογές (α) να δημιουργήσει λογαριασμό μέσω της "Εγγραφής Χρήστη" που αναλύεται παραπάνω (β) να συνεχίσει ως "Επισκέπτης". Για να ολοκληρώσει την αγορά πρέπει να κάνει κλικ στο link "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" και εν συνεχεία θα λάβει στο email του τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που έχει επιλέξει τον τρόπο πληρωμής "Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα", μόλις κάνει κλικ στο link "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ" θα μεταφερθεί αυτόματα στο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank για να πραγματοποιήσει την πληρωμή των προϊόντων και στη συνέχεια θα λάβει στο email του τον κωδικό και την ανάλυση της παραγγελίας του.

8α. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το atticadps.gr/eshop διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

9. Τρόποι πληρωμής

α/ Μέθοδος Αντικαταβολής

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται από τον πελάτη προς τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στον χώρο του πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει με μετρητά την αξία της παραγγελίας. Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα 1,90€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

β/ Πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική και/ή προπληρωμένη κάρτα

Η Cosmobrands δέχεται πιστωτικές, χρεωστικές και/ή προπληρωμένες κάρτες Visa και Mastercard. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank, το οποίο βασίζεται στη διεθνή εταιρεία προστασίας συναλλαγών (GLOBE SSL). Ο πελάτης μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης από το atticadps.gr/eshop. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του atticadps.gr/eshop.

10. Τρόποι παράδοσης

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω courier. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης επιλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του, στην ενότητα "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ".

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα email στον πελάτη με την ανάλυση της παραγγελίας του.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή των παραγγελιών εκτός Ελλάδος.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από τα φυσικά καταστήματα attica.

11.Έξοδα Αποστολής Παραγγελίας

 Δωρεάν έξοδα αποστολής: Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προϊόντα ομορφιάς συνολικού κόστους σαράντα πέντε (45) ευρώ και άνω, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα μόδας (και προϊόντα ομορφιάς) συνολικού κόστους τριακοσίων (300) ευρώ και άνω, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

 Χρέωση εξόδων αποστολής:

 Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προϊόντα ομορφιάς συνολικού κόστους κάτω των σαράντα πέντε (45) ευρώ, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής 2,50€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) ανά παραγγελία για αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα μόδας το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από 2,50€ έως 7,80€ ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας. Εξαίρεση αποτελεί το κόστος αποστολής για παραγγελίες που συμπεριλαμβάνουν βαλίτσες, το οποίο διαμορφώνεται σε 14,70€. Η ακριβής χρέωση των μεταφορικών της παραγγελίας σας εμφανίζεται στο Checkout.

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας.

 Ακύρωση παραγγελίας - Πολιτική επιστροφών

 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία σε διάστημα μίας (1) ώρας από την καταχώρηση αυτής (α) μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eshop@atticadps.gr με θέμα "Ακύρωση Παραγγελίας" στο οποίο πρέπει να αναγράφει και τον κωδικό της παραγγελίας του ή (β) καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2111883079.

Επιστροφή προϊόντων ή εμπορευμάτων με χρέωση του atticadps.gr/eshop γίνεται δεκτή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα του atticadps.gr/eshop εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση ή την αποστολή). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος/εμπορεύματος εξ’ αρχής. Τα προϊόντα/εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος ο πελάτης μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία είτε τηλεφωνικώς (2111883079) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eshop@atticadps.gr ) αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος. Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το atticadps.gr/eshop με χρέωση πελάτη, βάσει της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Αν όντως το προϊόν εξακριβωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει είτε την επιστροφή χρημάτων (πλέον των εξόδων courier) ή την αντικατάσταση του προϊόντος (πλέον και πάλι των εξόδων courier).

Αντικατάσταση Προϊόντος

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός μη ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω χρεώσεις:

 • Έξοδα επιστροφής: 3€
 • Κόστος αντικαταβολής του νέου δέματος: 1,90€
 • Έξοδα αποστολής του νέου δέματος:

 

- 2,50€ αν η διαφορά ανάμεσα στις αξίες των επιστραμμένων και των νέων προϊόντων ομορφιάς είναι κάτω των 45€ / δωρεάν αν η διαφορά είναι ίση με 45€ ή μεγαλύτερη.

 - 2,50€ έως 14,70€ αναλόγως του όγκου της παραγγελίας αν η διαφορά ανάμεσα στις αξίες των επιστραμμένων και των νέων προϊόντων μόδας είναι κάτω των 120€ / δωρεάν αν η διαφορά είναι ίση με 120€ ή μεγαλύτερη.

Επιστροφή Χρημάτων
Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής 3€, τα οποία δεν θα τα δώσει στον κούριερ την ώρα της παράδοσης αλλά θα αφαιρεθούν αυτόματα από το ποσό χρημάτων που θα λάβει πίσω, από την αξία του προϊόντος ή των προϊόντων που επέστρεψε. 

Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον: (α) Συμπληρωθεί το έντυπο επιστροφής και σταλεί μαζί με το προϊόν στο atticadps.gr/eshop μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται η Cosmobrands. H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και (β) η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές σε προϊόντα που έχουν πουληθεί σε ενέργειες Bazaar.

Οι επιστροφές αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση "COSMOBRANDS, 19ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία, Αττική". Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε άλλη διεύθυνση της εταιρείας ή στα φυσικά καταστήματα attica.

13. Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

Το atticadps.gr/eshop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το atticadps.gr/eshop δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

14. Προϊόντα και πληροφορίες – Ευθύνη της Cosmobrands

Η Cosmobrands δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του atticadps.gr/eshop προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα του atticadps.gr/eshop δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

H Cosmobrands ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Ειδικοί Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο ιστότοπος και το atticadps.gr/eshop να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το atticadps.gr/eshop  τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο το atticadps.gr/eshop ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήση, σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον η Cosmobrands  ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το προορίζει ο χρήσης και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Το atticadps.gr/eshop καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Cosmobrands  ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Το atticadps.gr/eshop επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

To atticadps.gr/eshop  ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

Η Cosmobrands ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης του χρήστη από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει.

15. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης του atticadps.gr/eshop υποχρεούται:

 • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων.
 • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.
 • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το atticadps.gr/eshop έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.
 • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το atticadps.gr/eshop μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@atticadps.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το atticadps.gr/eshop δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 • Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο atticadps.gr/eshop.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστότοπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

(β) Η πρόσβαση στο atticadps.gr/eshop με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας.

(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο atticadps.gr/eshop από τους χρήστες του

(δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

16. SSL Πρωτόκολλο Ασφαλείας

Το atticadps.gr/eshop διαθέτει SSL (Secure Socket Layers) Πρωτόκολλο Ασφαλείας για την κρυπρογράφηση των δεδομένων. Το μέγεθος του κλειδιού που χρησιμοποιείται είναι 2048 bit.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα atticadps.gr/eshop είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

1. Γενικές Πληροφορίες

Μέσω του atticadps.gr/eshop της COSMOBRANDS έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει έναν ατομικό λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες και να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η  Cosmobrands συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από την ίδια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, COMSOBRANDS AE (Αμερικής 10, 10671, Αθήνα) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).και σε συνεργασία με την Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ το domain και sever της οποίας χρησιμοποιεί για την παροχή της υπηρεσίας eshop και την εμπειρία των online αγορών,

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση  και στα πλαίσια της Συνεργασίας, την Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ ή και όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές και όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η COSMOBRANDS διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

2. Τα δικαιώματα σας και οι επιλογές σας

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει Λογαριασμό sστο atticadps.gr/eshop, ο οποίος στα πλαίσια της Συνεργασίας, φιλοξενείται σε server της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ , έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό σας με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας.

Σε κάθε περίπτωση σας προσφέρουμε επιλογές σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπως σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας. Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή να υποβάλετε ένα αίτημα, ή να ασκήσετε τα εκ του Κανονισμού Δικαιώματα σας, όπως αυτά παρατίθενται κατωτέρω παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας απευθυνόμενοι ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Cosmobrands (κ. Πολυχρόνη Κοκκινίδη, κιν: 6974380953, τηλ: 2111802500, e-mail: dpo@cosmobrands.gr), ή μέσω ταχυδρομείου (Αμερικής 10, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71).

Συγκεκριμένα έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

2.1 Μη συμμετοχή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Opt-Out)

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παραπάνω.

2.2 Μη συμμετοχή σε μηνύματα μέσω ταχυδρομείου

Μπορείτε να ζητήσετε από την COSMOBRANDS να σταματήσει να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται παραπάνω.

2.3 Απόσυρση Συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

2.4 Επανεξέταση, επικαιροποίηση και τροποποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.

2.5. Μεταφορές δεδομένων

Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία οι πληροφορίες συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τις πληροφορίες. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων παραστατών ή κηδεμόνων τους.

3. Διαχείριση των προσωπικών στοιχείων από την Cosmobrands

3.1 Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου». Η Cosmobrands συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο και με την συναίνεσή σας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας προτείνουμε προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων & brands, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, μπορείτε –μόνο εφόσον το επιθυμείτε– να συμπληρώσετε την ενότητα «Το Προσωπικό μου Προφίλ», παρέχοντάς μας, με την συναίνεση σας, τις ακόλουθες πληροφορίες: Στοιχεία επιδερμίδας, Καθημερινές συνήθειες, Ενδιαφέροντα σχετικά με χαρακτηριστικά προσώπου, μαλλιών & μακιγιάζ, αγαπημένες προϊοντικές κατηγορίες, αγαπημένα brands.

Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Δημιουργία λογαριασμού πελάτη» όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό και στηριζόμενοι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την μεταξύ μας συμβατική σχέση, την ίδια την λειτουργία της καθώς και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: την διεύθυνση σας (παράδοσης και τιμολόγησης, εφόσον είναι διαφορετική), το τηλέφωνό σας (αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου) και πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής κάρτας, κάτοχος της πιστωτικής κάρτας).

Τέλος, όταν ζητάτε να δείτε σελίδες στην Ιστοσελίδα, οι διακομιστές της COSMOBRANDS αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση IP έχει την παρακάτω μορφή: XXX.XXX.XXX.XXX).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή μας.

Μπορούμε να λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε κάποιο ταμείο ή κατάστημά μας, στον Ιστότοπο μας, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή σε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας. Όταν επισκέπτεστε αυτή τη Σελίδα, συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons.

3.2 Στόχοι

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή τοποθετείτε μια παραγγελία είναι απαραίτητα για τη συνολική διαχείριση της παραγγελίας σας από την COSMOBRANDS και τους παρόχους, προστηθέντες της. Σε αυτή τη διαχείριση συμπεριλαμβάνεται και η ανίχνευση διαδικτυακής απάτης και απάτης σχετικά με τα σύγχρονα μέσα πληρωμής, η πρόληψη και η διαχείριση των περιστατικών πληρωμής (μη πληρωμής) και η διατήρηση των δικαιωμάτων της COSMOBRANDS σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την COSMOBRANDS και τις προσφορές ή προωθητικές της ενέργειες.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε ελεύθερα και να δημοσιεύουμε γενικές στατιστικές πληροφορίες στο προφίλ επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, χωρίς να αναφέρουμε ειδικές πληροφορίες όπως το όνομα και τη διεύθυνση των επισκεπτών αυτών. Μπορούμε να συλλέξουμε τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται ώστε να ερμηνεύσουμε την χρήση της Ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες (συχνότητα προβολής από διάφορες άλλες Ιστοσελίδες, στατιστικά πωλήσεων και προέλευση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας, κοκ).

Τα δεδομένα σχετικά με το προφίλ των επισκεπτών μας θα τηρούνται μόνο από την COSMOBRANDS όπως ορίζει το ελληνικό δίκαιο.

Τέλος, η COSMOBRANDS μπορεί να σας στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες, εκτός κι αν δηλώσετε την άρνησή σας, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Παράγραφο 2.

3.3 Διαχείριση Δεδομένων

Τα δεδομένα σας κρατούνται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων.

3.4 Παραλήπτες δεδομένων

Παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων θα είναι καταρχήν τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην COSMOBRANDS για την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών, και συγκεκριμένα θα έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι υπάλληλοι των εξής τμημάτων: MARKETING, E-COMMERCE, IT, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω στόχων η COSMOBRANDS θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της COSMOBRANDS. Αναφορικά με τις υπηρεσίες των τρίτων και τα στοιχεία αυτών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στα στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς (i) αν είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε έτσι από το νόμο ή νομική διαδικασία, (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία ή κατάλληλη να αποτρέψει σωματική βλάβη ή οικονομική απώλεια, ή σε συνεργασία με έρευνα ύποπτης ή πραγματική δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα χρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας με τρόπο που είναι συνεπής με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οντότητα στην οποία θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιεσδήποτε απορίες σχετικά.

3.5 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων

Η COSMOBRANDS έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν τεχνολογία αιχμής. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του.

3.6 Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η COSMOBRANDS με εξαίρεση τα υπό 3.4, δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας σε θυγατρικές, σε τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς την πρότερη σχετική ενημέρωση σας. Σε περίπτωση που η COSMOBRANDS αναγκαστεί από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση να επικοινωνήσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της, θα ειδοποιήσει το μέλος της σχετικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν (εκτός από την περίπτωση που η COSMOBRANDS εκτιμά πως δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο της τεχνολογίας που σχετίζεται με τον τομέα της τηλεπικοινωνίας, η COSMOBRANDS δε μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, και την ακεραιότητα της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των email που ο επισκέπτης στέλνει ή λαμβάνει από την COSMOBRANDS. Διατηρούμε τα στοιχεία σας για χρονικό διάστημα αντίστοιχο της λειτουργίας της εταιρείας και της εκπλήρωσης των άνω στόχων για περιορισμένη διάρκεια πέντε χρόνων, αρχίζοντας από τον χρόνο της τελευταίας αλληλεπίδρασής σας μαζί μας, εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση για τη διατήρηση των πληροφοριών για μακρύτερο διαφορετικό χρονικό διάστημα από τον νόμο, ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο κάποιας δικαστικής διαδικασίας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς προώθησης πωλήσεων, marketing και επικοινωνίας σε συνεργασία με πλατφόρμες όπως Google, Facebook κ.ά όπως ενδεικτικά, προσφορές, εκπτώσεις, νέα προϊόντα, κοινοποίηση διαφημιστικού υλικού κλπ, καθώς και για την βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης σας, καθώς και για σκοπούς που δεν δύναται να προβλεφθούν στο παρόν και για τους οποίους θα σας παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση.

3.7 Πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, web server logs και web beacons.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες web analytics τρίτων στην παρούσα σελίδα, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή τις εφαρμογές μας για κινητά. Οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τη σελίδα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των μέσων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) γνωστοποιούνται σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας.

3.8 Στοχευμένη διαφήμιση

Ενδέχεται επίσης να αναθέσουμε τις διαφημίσεις μας σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων που συλλέγουν διευθύνσεις IP και άλλες πληροφορίες, μέσω της χρήσης cookies, web server logs και web beacons στους ιστοχώρους μας, σε ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούν προκειμένου να προβάλουν διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που δεν ελέγχονται από εμάς). Μπορείτε να δείτε αυτές τις διαφημίσεις στις ιστοσελίδες μας και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτή η διαδικασία μας βοηθά επίσης να διαχειριζόμαστε και να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών μας.

3.9 Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεων μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

3.10 Πηγές συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3.10.1. Πιστωτικές κάρτες e-shop

Σύντομη Περιγραφή

Κατά την ολοκλήρωση μίας αγοράς, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα.

Σκοπός Επεξεργασίας

Απόδειξη έγκυρης συναλλαγής με πελάτη κατόπιν αιτήματος της συνεργαζόμενης τράπεζας (Τράπεζα Eurobank)

Υποκείμενα ΠΔ

Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας

Πηγές Δεδομένων

Ψηφιακό υλικό

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Καταχωρητής

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Προθεσμία Διαγραφής

5 έτη από την ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας – συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο

3.10.2. Φορολογικό παρασταστικό e-shop

Σύντομη Περιγραφή

Για την τιμολόγηση παραγγελιών εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης, την οποία λαμβάνει ο πελάτης μαζί με την παραγγελία του.

Σκοπός Επεξεργασίας

Τιμολόγηση Φυσικών Προσώπων

Υποκείμενα ΠΔ

Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας ΑΦΜ, ΔΟΥ

Πηγές Δεδομένων

Έντυπο ή/ και ψηφιακό υλικό

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ β, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,  και γη επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,:

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Αποθήκη E-Shop, Λογιστήριο, Τμήμα E-Commerce

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Αποθήκη E-Shop, Λογιστήριο, Τμήμα E-Commerce

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Προθεσμία Διαγραφής

.5 έτη τουλάχιστον από τη λήξη του φορολογικού έτους που υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης

3.10.3 Μέλος e-shop

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω της ιστοσελίδας www.atticadps.gr/eshop δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να γίνουν μέλη  του atticadps.gr/eshop, ώστε να δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό για να επωφελούνται πλήρως από τις λειτουργίες και τα εργαλεία του e-shop.

Σκοπός Επεξεργασίας

Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο e-shop από την πλευρά του πελάτη/ επισκέπτη για να επωφελείται πλήρως από τις λειτουργίες και τα εργαλεία του e-shop (ιστορικό παραγγελιών, status παραγγελιών, λήψη ενημερώσεων, προσωπικό προφίλ με προτιμήσεις, wishlist)

Υποκείμενα ΠΔ

Επισκέπτες και Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης (Ημέρα & Μήνας)

Πηγές Δεδομένων

Ειδική φόρμα e-shop

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τμήμα E-Commerce, Εκάστοτε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του digital marketing τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα μετά από επικοινωνία στο eshop@atticadps.gr.

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Τμήμα E-Commerce, Υπεύθυνοι από την πλευρά των συνεργατών

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Ναι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eshop@atticadps.gr

Προθεσμία Διαγραφής

2 έτη από την ημερομηνία απεγράφης-άρσης της συναίνεσης 

3.10.5 Διεκπεραίωση Παραγγελίας

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω της ιστοσελίδας www.atticadps.gr/eshop δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά μία παραγγελία, την επεξεργαστούν ακόμη και να την ακυρώσουν.

Σκοπός Επεξεργασίας

Καταχώρηση, επεξεργασία, ενδεχόμενη αλλαγή σε προϊόντα, αποστολή παραγγελιών σε πελάτες, ενδεχόμενη ακύρωση παραγγελίας.

Ενδεχόμενη επιστροφή παραγγελίας από πελάτες.

Υποκείμενα ΠΔ

Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας

Αν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου: Επωνυμία εταιρίας, Δραστηριότητα, ΔΟΥ, ΑΦΜ

Σε περίπτωση (ολικής ή μερικής) επιστροφής της παραγγελίας, όταν η πληρωμή έχει γίνει μέσω αντικαταβολής και προκύπτει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη, η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Για το σκοπό αυτό ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία (Όνομα & Επώνυμο Δικαιούχου, Τράπεζα, Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, IBAΝ.

Πηγές Δεδομένων

Ειδική φόρμα e-shop

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τμήμα E-Commerce, Αποθήκη E-shop, Λογιστήριο, και λοιποί τρίτοι συνεργάτες μέρη της αλυσίδας logistics για τα στοιχεία των οποίων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eshop@atticadps.gr

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Τμήμα E-Commerce, Αποθήκη E-shop, Λογιστήριο, Υπεύθυνοι λοιπών τρίτων εταιρειών

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Ναι. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eshop@atticadps.gr

Προθεσμία Διαγραφή

2 έτη από την ημερομηνία συναλλαγής

3.10.6. Επικοινωνία μέσω e-mail (eshop@atticadps.gr)

Σύντομη Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός eshop@atticadps.gr αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρησή μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες και ημέρες λειτουργίας κλπ.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορά έκαστο mail, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης

Υποκείμενα ΠΔ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επικοινωνεί μέσω της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση e-mail ή και όνομα ή και επώνυμο ή και τηλέφωνο ή και ταχυδρομική διεύθυνση, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιλέξει να επικοινωνήσει το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει προ διατυπωμένη φόρμα συλλογής στοιχείων.

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή :

Ανάλογα με το μήνυμα – θέμα, ενδέχεται να κοινοποιηθεί σε συνεργαζόμενους προμηθευτές

Ανάλογα με το θέμα που αφορά το εκάστοτε mail, τα στοιχεία και το περιεχόμενο του τυγχάνει επεξεργασίας από τις κάτωθι διευθύνσεις ξεχωριστά ή και σε συνεργασία : Τμήμα E-Commerce, IT Agency

Προθεσμία Διαγραφής

Δια τους σκοπούς εξυπηρέτησης της αρχής της λογοδοσίας, αλλά και για λόγους εσωτερικού ελέγχου, τα στοιχεία που συλλέγονται από την συγκεκριμένη πηγή εισροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την τελευταία επικοινωνία, μετά το πέρας της οποίας διαγράφονται.

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν υπάρχουν

Οι χρήστες του eshop των attica που θέλουν να επικοινωνήσουν μέσω email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας σττο atticadps.gr/eshop, λαμβάνουν την παρακάτω αυτόματη απάντηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

«Σας ευχαριστούμε για το email που μας αποστείλατε στο eshop@atticadps.gr. Τα στοιχεία που αναγράφονται στο mail που μας κοινοποιήσατε θα είναι ορατά στους αποδέκτες του, μέλη του προσωπικού της εταιρείας COSMOBRANDS A.E. (Αμερικής 10, Αθήνα, ΑΦΜ 800398464) που είναι αρμόδια για την επεξεργασία του περιεχομένου του και του αρμόδιου IT προσωπικού της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ (Πανεπιστημίου 9, Αθήνα ΑΦΜ 999400954) τους servers και domain του οποίου βάση σύμβασης χρησιμοποιούμε για την προσφορά της υπηρεσίας eshop και θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του μηνύματος, της πληροφορίας ή του παραπόνου που περιέχεται σε αυτό ή/και για την απάντηση σε τυχόν ερώτημα που διατυπώνεται με αυτό, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των προηγούμενων σκοπών, μετά το οποίο και θα διαγράφονται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ως άνω επικοινωνίας, μπορείτε να αιτηθείτε την πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και περιέχονται στο συγκεκριμένο e-mail ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους ή να αιτηθείτε τη φορητότητά τους, καθώς και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δίνεται με το παρόν, ελεύθερα και οποτεδήποτε. Η COSMOBRANDS A.E. σας ενημερώνει ότι έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον Πολυχρόνη Κοκκινίδη (κιν: 6974380953 τηλ: 2111802500, e-mail: dpo@cosmobrands.gr) στον οποίο και μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα, αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στο eshop@atticadps.gr ή στο 2111883079 σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας αναφορικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που με την συναίνεση σας διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Δείτε αναλυτικά τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων εδώ. Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 2106475600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr.

3.10.7. Contact Form atticadps.gr/eshop

Σύντομη Περιγραφή

Η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας του atticadps.gr/eshop, αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, παραγγελίες, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση.

Σκοπός Επεξεργασίας

Επικοινωνία με επισκέπτες ή πελάτες για συμβουλές ομορφιάς, αναζήτηση προϊόντων, διαθεσιμότητες προϊόντων, πληροφορίες προϊόντων, επιστροφή προϊόντος ή παραγγελίας, ακύρωση παραγγελίας, λοιπές απορίες.

Υποκείμενα ΠΔ

Επισκέπτες και Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, E-mail

Πηγές Δεδομένων

Ειδική φόρμα e-shop

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τμήμα E-Commerce, IT Agency για τα στοιχεία του οποίου μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eshop@atticadps.gr

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Τμήμα E-Commerce, IT Agency για τα στοιχεία του οποίου μπορείτε να επικοινωνήσετε στο eshop@atticadps.gr

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Ναι για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στο eshop@atticadps.gr

Προθεσμία Διαγραφής

12 μήνες από την ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας 

3.10.8.Τηλεφωνική Επικοινωνία Inhouse

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά στην παροχή δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας Inhouse, οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, παραγγελίες, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση.

Σκοπός Επεξεργασίας

Επικοινωνία με πελάτες σε περίπτωση που ζητείται από εκείνους, ώστε να διευθετηθεί κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει με παραγγελίες, διαθεσιμότητες προϊόντων, πληροφορίες προϊόντων, επιστροφή προϊόντος ή παραγγελίας, καταχώρηση παραγγελίας ή άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν.

Υποκείμενα ΠΔ

Επισκέπτες και Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, E-mail

Πηγές Δεδομένων

Τηλέφωνο

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τμήμα E-Commerce

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Τμήμα E-Commerce

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Προθεσμία Διαγραφής

12 μήνες από την ημερομηνία επικοινωνίας 

3.10.9. Τηλεφωνική Επικοινωνία ICAP

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά στην παροχή δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ), με τις διαδικασίες (πχ, παραγγελίες, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση.

Σκοπός Επεξεργασίας

Απάντηση κλήσεων πελατών και επισκεπτών του e-shop, οι οποίοι τηλεφωνούν για απορίες, πληροφορίες, καταχώρηση τηλεφωνικών παραγγελιών.

Εξερχόμενες κλήσεις προς πελάτες και επισκέπτες του e-shop κατόπιν δικής του επιθυμίας, ώστε να διευθετηθεί κάποιο αίτημά τους.

Υποκείμενα ΠΔ

Επισκέπτες και Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηχογράφηση κλήσεων

Αν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου: Επωνυμία εταιρίας, Δραστηριότητα, ΔΟΥ, ΑΦΜ

Πηγές Δεδομένων

Τηλέφωνο

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρα 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τηλεφωνικό Κέντρο (ICAP)

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρο (ICAP), Τμήμα E-Commerce

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Προθεσμία Διαγραφής

12 μήνες από την ημερομηνία επικοινωνίας

3.10.10.Customer Support by Suppliers

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά την επικοινωνία με τους προμηθευτές αναφορικά με θέματα που προκύπτουν, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των πελατών.

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Διεύθυνση Marketing

Σκοπός Επεξεργασίας

Επικοινωνία των Τηλεφωνικών Κέντρων Προμηθευτών (προς το παρόν ESTEE LAUDER GROUP, ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, L'OREAL LUXE, FF COSMETICS) με πελάτες του e-shop, με σκοπό την διεκπεραίωση θεμάτων που προκύπτουν με τις μάρκες που εκπροσωπούν οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος των ίδιων των πελατών.

Υποκείμενα ΠΔ

Πελάτες e-shop

Κατηγορίες ΠΔ

Υποχρεωτικά: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας

Πηγές Δεδομένων

E-mail ή/ και Τηλέφωνο

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες Γνωστοποίησης

Τηλεφωνικά Κέντρα (Customer Support) Προμηθευτών

Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Προμηθευτών, Τηλεφωνικά Κέντρα (Customer Supoprt) Προμηθευτών, Τμήμα E-Commerce COSMOBRANDS ΑΕ

Μεταβίβαση σε Τρίτη χώρα

Τα δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Προθεσμία Διαγραφής

12 μήνες από την ημερομηνία επικοινωνίας.