Δε βρήκατε το προϊόν που επιθυμείτε; Καλέστε στο 211 99 00000 ή στείλτε μας email στο eshop@atticadps.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Όροι Χρήσης - Προσωπικά Δεδομένα- Ειδικοί όροι για online αγορές

 Αγαπητέ Χρήστη,

Παρακάτω παραθέτουμε τους γενικούς όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύουν για το site.

 

A. Όροι Χρήσης

Γενικά

Τα ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Μονoπρόσωπη εταιρία (εφεξής η «Εταιρεία») εκμεταλλεύεται το πολυκατάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου 9 στο εμπορικό κέντρο CITY LINK, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο GOLDEN HALL στο Μαρούσι Αττικής, το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, το κατάστημα που βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο ATHENS MALL στο Μαρούσι Αττικής και το πολυκατάστημα που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Τσιμισκή αρ. 48-50 και μέσω του δικτυακού τόπου της site (εφεξής το «site»), προσφέρει τη δυνατότητα online αγορών (εφεξής «αγορές»)  υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται αυτόματα και  την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δείτε κατωτέρω και στη σχετική ενότητα.

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/τριες/ κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου. Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( websites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος site υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του site, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

 

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

 Οι χρήστες που εισάγουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο σχετικό με το Newsletter πεδίο συναινούν να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία & προσφορές από την εταιρεία.
Τα newsletters τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του site  λαμβάνει με την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία παρέχεται με την εγγραφή του στο site.

Η Εταιρεία  δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την παράδοσή τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία».Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και όπως αυτά αναφέρονται στην ειδική ενότητα κατωτέρω  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter, τα στοιχεία του οποίου είναι διαθέσιμα κατόπιν διατύπωσης σχετικού αιτήματος στο info@atticadps.gr.

 

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστης, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το site ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι επιλογές του χρήστη που εγγράφεται στο site:

 • Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο Χρήστης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο Χρήστης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχει το site.
 • Να δει προηγούμενες παραγγελίες του.
 • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Χρήστη του Λογαριασμού του.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό:

(α) της δημιουργίας λογαριασμού στο site

(β) της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (πχ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία του, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική του συναλλαγή)

 (γ) για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας , συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Έχει τη δυνατότητα να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που μας έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή χρήστη με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση eshop@atticadps.gr.

Έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το site, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Εταιρεία  για συγκεκριμένους σκοπούς.

Χρήση cookies

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων στην παρούσα σελίδα για να μεταδώσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων και σκοπούς διαχείρισης συστημάτων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μας έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν ή αν είστε νέοι επισκέπτες στη σελίδα, καθώς και για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, πολιτικές και διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα και την επιβολή των Όρων και Προϋποθέσεών μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχεται ειδική ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

 Διευκρινήσεις αναφορικά με την Χρήση cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του Χρήστη από ένα webserver και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του Χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον Χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του site.

 

Απολύτως απαραίτητα cookies

 

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, φόρμες εγγραφής, λίστα αγαπημένων, χρήση του καλαθιού αγοράς και για λόγους ασφαλείας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον Χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας και μας επιτρέπουν να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στις ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου που επιλέγετε κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου αν μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση των καταναλωτών με την ιστοσελίδα, καθώς και να βελτιώνουμε τις σελίδες μας στην πάροδο του χρόνου. Τα cookies αυτά μπορεί να μας παρέχονται από τρίτους παρόχουςαναλυτικών εργαλείων, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες μας.

Στόχευσης/διαφήμισης

 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στον χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία στα πλαίσια της ως άνω συνεργασίας με την Εταιρεία και εφόσον ο χρήστης έχει αποδεχτεί τα cookies Στόχευσης – Διαφήμισης , ενημερώνει ότι  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα τυγχάνουν επεξεργασίας και από την Εταιρεία.

 

Β. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Γενική Πληροφόρηση

 

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να ενημερωθείτε για τον λόγο για τον οποίο και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα σας ενημερώσουμε:

 

 • γιατί είμαστε αρμόδιοι να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία
 • για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά στοιχεία
 • τον χρόνο τήρησής τους
 • εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας στοιχείων
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και
 • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

 

Μέσω του site της, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζεται από εσάς ώστε να δημιουργήσει έναν ατομικό λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες και να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει η  Εταιρεία   συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από την ίδια ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και τον νόμο 4624/2019  

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση  όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις Αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία  διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενεργειών marketing στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαχείρισης πελατολογίου.

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

 

Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περιλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι :

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Τηλεφωνικό κέντρο: 211 180 2500 Fax : 211 180 2514

Mail : info@atticadps.gr

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας

 

 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων των Αττικών Πολυκαταστημάτων είναι ο Πολυχρόνης Κοκκινίδης. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικό με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργούν τα Αττικά Πολυκαταστήματα και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ‘dpo@atticadps.gr’ ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης:

 

 

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αμερικής 10

Αθήνα,10671

Σύνταγμα

Σε προσοχή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

 

Πώς Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

 

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων από τα καταστήματα

 

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 

 • Για και από επικοινωνία μέσω e-mail
 • Ενέργειες Marketing
 • Σύνδεση με το δίκτυο Wi-fi των πολυκαταστημάτων
 • Σύνταξη και κατάθεση Εντύπου Γνώμης
 • Αποστολή–Κοινοποίηση Βιογραφικού Σημειώματος
 • Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης
 • Διάφορα Ταμειακά και διαδικαστικά έγγραφα

 

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων από το site

 

Εγγραφή Χρήστη

Τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας στο site συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, χρησιμοποιώντας την φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου». Η Εταιρεία συλλέγει κατά αυτό τον τρόπο και με την συναίνεσή σας το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής σας.

On line Παραγγελία

Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα που διατίθεται στην ενότητα «Δημιουργία λογαριασμού Χρήστη» όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό και στηριζόμενοι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από την μεταξύ μας συμβατική σχέση, την ίδια την λειτουργία της καθώς και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις συλλέγουμε επιπρόσθετα στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την εγγραφή σας: τη διεύθυνσή σας (παράδοσης και τιμολόγησης, εφόσον είναι διαφορετική) και το τηλέφωνό σας (αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου)..

Τέλος, όταν περιηγείστε στην Ιστοσελίδα, οι διακομιστές της Εταιρείας αναγνωρίζουν αυτόματα την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας (η αριθμητική διαδικτυακή διεύθυνση που αποδίδεται σε κάθε υπολογιστή σε ένα δίκτυο. Η διεύθυνση IP έχει την παρακάτω μορφή: XXX.XXX.XXX.XXX).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε και είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις αναζητήσεις σας ή στην παραγγελία σας, είναι σημειωμένα με αστερίσκο στις φόρμες συλλογής δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά στοιχεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συναλλαγή μας.

 

Επίσης μπορούμε να λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες άλλες πηγές ως  κατωτέρω αναλύουμε . Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες όταν τις προσφέρετε σε κάποιο ταμείο ή κατάστημά μας, στον ιστότοπό μας, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας, ή σε κάποιες από τις εκδηλώσεις μας. Όταν επισκέπτεστε αυτή τη Σελίδα, συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies & web server logs.

 

Δείτε πώς ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.atticadps.gr/cookies-gdpr/

 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς κάθε φορά που επισκέπτεστε το site ή τοποθετείτε μια παραγγελία είναι απαραίτητα για τη συνολική διαχείριση του αιτήματος, ή και της παραγγελίας σας από την Εταιρεία  και τους παρόχους, προστηθέντες της.

Επιπρόσθετα, αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να σας ενημερώνουμε σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία  και τις πολιτικές Marketing.

Τέλος, η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εμπορικές προτάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, προωθητικές ή διαφημιστικές ενέργειες και εν γένει ενέργειες Marketing εκτός κι αν δηλώσετε την άρνησή σας, στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο "Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας".

 

 

Τα Δικαιώματά σας Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε είναι τα εξής:

Το δικαίωμα της πρόσβασης

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12 και 15 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμα για διόρθωση

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά στα άρθρα 12,15 και 19 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμα της διαγραφής

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Τo δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στα άρθρα 18 και 19 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

 

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το δικαίωμα στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

 

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση, και εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας θα σας απαντήσουμε σχετικά.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα τις πληροφορίες για τα δικαιώματά σας: https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd

 

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε  στο dpo@atticadps.gr.

 

 

Διαβίβαση Δεδομένων

 

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτός να έχετε ενημερωθεί προς τούτο και παρέχετε την συγκατάθεση σας, όπου αυτό απαιτείται.

Χρησιμοποιούμε εκτελούντες επεξεργασίας, δηλαδή τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς και οι οποίοι εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα σας τηρούνται με ασφάλεια και θα διατηρούνται από τους εκτελούντες την επεξεργασία μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους τρίτους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, μετά από δικαστική απόφαση ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση, θα το κάνουμε μόνον εάν έχουμε νόμιμη βάση για να διαβιβάζουμε τις σχετικές πληροφορίες.

Υποβολή Καταγγελίας

 

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράτυπα ή παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, γνωστοποιώντας μας την συγκεκριμένη περίπτωση στο dpo@atticadps.gr. Εάν η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, τότε μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο email: complaints@dpa.gr.

Δεδομένα Ανηλίκων

 

Δεν συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα σχετικά με τα παιδιά κατά την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Οι πληροφορίες στα σχετικά μέρη αυτής της πολιτικής ισχύουν για παιδιά καθώς και για ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική γράφθηκε σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο με ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της Επεξεργασίας Δεδομένων Φυσικών Προσώπων.

 

Επικοινωνία μέσω e-mail

 

Σύντομη Περιγραφή

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός info@atticadps.gr αφορά στην παροχή δυνατότητας επικοινωνίας οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρηση μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ.), με τις διαδικασίες (π.χ. αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση, παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ώρες και ημέρες λειτουργίας κλπ.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και διαχείριση των θεμάτων που αφορά έκαστο e-mail, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση e-mail ή και όνομα ή και επώνυμο ή και τηλέφωνο ή και ταχυδρομική διεύθυνση, ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιλέξει να επικοινωνήσει το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει προδιατυπωμένη φόρμα συλλογής στοιχείων.

Πηγές των Δεδομένων

Εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης

Ανάλογα με το μήνυμα – θέμα, ενδέχεται να κοινοποιηθεί σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας και σε συνεργαζόμενους προμηθευτές

Προθεσμία Διαγραφής

Δια τους σκοπούς εξυπηρέτησης της αρχής της λογοδοσίας, αλλά και για λόγους εσωτερικού ελέγχου, τα στοιχεία που συλλέγονται από την συγκεκριμένη πηγή εισροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα  έως και ένα έτος από την τελευταία επικοινωνία, μετά το πέρας της οποίας διαγράφονται.

Νομιμότητα της Επεξεργασίας

Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης.

 

 

Έντυπο Επιδιόρθωσης Ενδυμάτων

 

Σύντομη Περιγραφή

Το έντυπο επιδιόρθωσης ραφείου συμπληρώνεται σε περίπτωση που ρούχο ένδυσης που έχει επιλέξει Χρήστης χρειάζεται επιδιόρθωση. Η ύπαρξή του είναι απαραίτητη καθότι αποτελεί αποδεικτικό ότι το είδος ένδυσης έχει παραμείνει στο κατάστημα προς επιδιόρθωση και ο Χρήστης μπορεί να το παραλάβει στην συγκεκριμένη ή μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς που αναγράφεται στο έντυπο.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η παροχή υπηρεσιών μεταποίησης, η ταυτοποίηση του είδους με τον Χρήστη, η καταγραφή των πληροφοριών μεταποίησης.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας

Πηγές των Δεδομένων

Ειδικό έντυπο

Προθεσμία Διαγραφής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του Εντύπου Επιδιόρθωσης, διατηρούνται έως και 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του είδους από τον Χρήστη, μετά την οποία σταματά η επεξεργασία τους.

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στη βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος για να ληφθούν μέτρα κατ‘ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψή της σύμβασης.

Έντυπο Δικαιώματος Αγοράς

 

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά δικαίωμα που έχει αποκτήσει Χρήστης του καταστήματος, μετά από επιστροφή είδους προκειμένου να το χρησιμοποιήσει – εξαργυρώσει εντός χρονικού διαστήματος 6μηνου από την έκδοσή του.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ταύτιση της επιστροφής και του δικαιώματος αγοράς με ορισμένο πρόσωπο

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και τόπος διαμονής

Πηγές των Δεδομένων

Έντυπο Δικαιώματος Αγοράς

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την έκδοσή του ή από τη λήξη του φορολογικού έτους που υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στην βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης και γ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Τιμολόγηση Φυσικών Προσώπων

 

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες οι οποίοι πραγματοποιούν αγορές εντός των πολυκαταστημάτων

Σκοπός Επεξεργασίας- Νομιμότητα Επεξεργασίας

Σύμφωνος με τις Διατάξεις που υπάρχουν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με τον ΚΒΣ.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση έδρας, Επωνυμία, Αριθμός Τηλεφώνου

Πηγές των Δεδομένων

Έντυπο – Φόρμα τιμολογίου

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία λήξης της συνεργασίας ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση (ΠΟΛ 1026/12.2.2018 Άρθρο 13, παρ. 2 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), Άρθρο 7 του Ν 4308/2014

attica Member

 

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά κάρτα την οποία προκειμένου να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος, χρειάζεται να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που υπάρχει σε επιλεγμένα σημεία πώλησης στα πολυκαταστήματα. Με τη συμπλήρωσή της, ο ενδιαφερόμενος αποκτά το πλαστικό μέρος (την κάρτα) και η αίτηση κρατείται σε ένα φάκελο και μέσω εσωτερικής διαδικασίας διακίνησης καταλήγει στο αρμόδιο τμήμα, όπου και καταχωρούνται τα στοιχεία που περιέχει.

Σκοπός Επεξεργασίας

Η ενημέρωση και επικοινωνία με τον καρτούχο, αναφορικά με διάφορα events που συμβαίνουν στα πολυκαταστήματα, για προσφορές, εκπτώσεις κλπ. προωθητικές ενέργειες.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Πηγές των Δεδομένων

Αίτηση

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης- Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ REPRISE DIGITAL - MEDIABRANDS, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing και στο τμήμα IT καθώς και υπάλληλοι των αποδεκτών γνωστοποίησης

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο (2) έτη από την ημέρα που ο κάτοχος θα άρει την συναίνεσή του, ή θα σταματήσει να είναι μέλος της κάρτας

Στοιχεία Εκτελούντα Επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Κουπόνια Προωθητικών Ενεργειών

 

Σύντομη Περιγραφή

Στα πολυκαταστήματα διοργανώνονται κατά καιρούς, διάφορες προωθητικές ενέργειες, στις οποίες για να συμμετέχει κανείς θα πρέπει να συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο κάθε φορά κουπόνι.

Σκοπός Επεξεργασίας

Συμμετοχή σε διαγωνισμό – κλήρωση, ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όνομα, επώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε ενέργειας: ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, φύλο.

Πηγές Δεδομένων

Σώμα κουπονιού

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημερομηνία συμμετοχής  ή άρσης της συναίνεσης επεξεργασίας για σκοπούς επικοινωνίας, όπου αυτό σημειώνεται.

Στοιχεία Εκτελούντα Επεξεργασία

ΕΜ STAT ΑΕ (Μ-STAT) , Client ΙQ

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περ α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Newsletter

 

Σύντομη Περιγραφή

Η Εταιρεία δίνει την δυνατότητα  στους επισκέπτες του site να εγγραφούν στην υπηρεσία newsletter, από όπου και μπορούν να μαθαίνουν νέα γύρω από την μόδα και τις ενέργειες που γίνονται στο online κατάστημα & τα πολυκαταστήματα.

Σκοπός Επεξεργασίας

Ενημέρωση, επικοινωνία, προώθηση.

Κατηγορίες  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλλο.

Πηγές των Δεδομένων

Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων στο site ( www.atticadps.gr.)

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης – πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Εκάστοτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία, τα στοιχεία της ή των οποίας-ου μπορείτε να πληροφορηθείτε υποβάλλοντας έγγραφο έτοιμα στο dpo@atticadps.gr , Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και προσωπικό των αποδεκτών γνωστοποίησης.

 

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημέρα που ο κάτοχος θα άρει την συναίνεση του, ή θα σταματήσει να επιθυμεί την λήψη του newsletter.

Στοιχεία Εκτελούντα την Επεξεργασία

Εκάστοτε Συνεργαζόμενη Εταιρεία , τα στοιχεία της ή των οποίας-ου μπορείτε να πληροφορηθείτε υποβάλλοντας έγγραφο έτοιμα στο dpo@atticadps.gr

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περ. α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Wi-fi

 

Σύντομη Περιγραφή

Η Εταιρεία δίνει την δυνατότητα δωρεάν χρήσης του δικτύου wi-fi για 3 ώρες. Κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία wi-fi θα πρέπει να συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Σκοπός Επεξεργασίας

Είσοδος στο δίκτυο wi-fi , ενημέρωση, επικοινωνία

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φύλο.

Πηγές των Δεδομένων

Ειδικό πεδίο σε εφαρμογή wi-fi

Κατηγορίες Αποδεκτών  Γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία  στοιχεία της ή των οποίας-ου μπορείτε να πληροφορηθείτε υποβάλλοντας έγγραφο έτοιμα στο dpo@atticadps.gr, Εργαζόμενοι στο τμήμα Marketing ,στο τμήμα IT και στους αποδέκτες γνωστοποίησης.

 

Προθεσμία Διαγραφής

Έως και δύο έτη από την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο θα άρει την συναίνεση του

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Εκάστοτε συνεργαζόμενη εταιρεία  στοιχεία της ή των οποίας-ου μπορείτε να πληροφορηθείτε υποβάλλοντας έγγραφο έτοιμα στο dpo@atticadps.gr

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περ. α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Έντυπο Γνώμης

 

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου εντύπου που βρίσκεται εντός των πολυκαταστημάτων, οι πελάτες – επισκέπτες αυτού, έχουν τη δυνατότητα να σημειώσουν παρατηρήσεις αναφορικά με την εμπειρία τους κατά την επίσκεψή τους ή τη συναλλαγή τους στα πολυκαταστήματα.

Σκοπός Επεξεργασίας

Βελτίωση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, απάντηση σε ερωτήματα, επίλυση προβλημάτων

Κατηγορίες Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Κινητό, e-mail

Πηγές των δεδομένων

Έντυπο Παραπόνων

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Δ/νση Λιανικής & Καταστημάτων

Προθεσμία Διαγραφής

2 έτη από την τελευταία ημερομηνία επικοινωνίας

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περ. α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω του συγκεκριμένου εντύπου, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και την προϋπηρεσία τους, προκειμένου να διερευνήσουν δυνατότητες απασχόλησης στην επιχείρηση.

 

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Προϊστάμενος Δ/νσης Προσωπικού

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας – διαδικασίες πρόσληψης,

 

Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα

Υποψήφιοι συνεργάτες

 

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επίθετο, Όνομα, Ε-mail, Τηλέφωνο, Προϋπηρεσία, Σπουδές, Ξένες Γλώσσες, Άλλες Γνώσεις / Σεμινάρια

 

Κατηγορίες Αποδεκτών Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Τμήμα προσωπικού, Διευθύνσεις Καταστημάτων και Προμηθευτές

 

Προθεσμία Διαγραφής

1 έτος από την ημερομηνία υποβολής

 

Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους θα διαβιβαστούν τα δεδομένα

Δεν γίνεται μεταβίβαση σε τρίτη χώρα

 

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης

 

Σύντομη Περιγραφή

Εντός των πολυκαταστημάτων υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης το οποίο αποτελείται από κάμερες διάσπαρτα τοποθετημένες, ο έλεγχος των οποίων γίνεται από οθόνες που υπάρχουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο πρόσβαση έχουν ειδικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, όπως η ασφάλεια και η Δ/νση του εκάστοτε καταστήματος.

Σκοπός Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Εικόνα

Πηγές των δεδομένων

Καταστήματα

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης, Οι εργαζόμενοι στη φύλαξη των πολυκαταστημάτων, οι Δ/νσεις των πολυκαταστημάτων, ο Τεχνικός Δ/ντης

Προθεσμία Διαγραφής

Τα αρχεία διατηρούνται για 15 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται από τον server

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Εταιρείες υπηρεσιών Φύλαξης

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

TAX FREE

 

Σύντομη Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Προκειμένου ο Χρήστης τρίτης από την ΕΕ χώρα  να τύχει της επιστροφής του ΦΠΑ, θα πρέπει να συναλλαχθεί σε ειδικό χώρο στο πολυκατάστημα, όπου εκεί και για τους σκοπούς της συναλλαγής , είναι απαραίτητη η κοινοποίηση στοιχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός Επεξεργασίας

Παροχή υπηρεσίας επιστροφής ΦΠΑ

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Αριθμός διαβατηρίου από το οποίο συλλέγονται και τα απαραίτητα στοιχεία

Πηγές Δεδομένων

Ειδικό έντυπο  ως παρατίθεται κατωτέρω στο παράρτημα του παρόντος

Κατηγορίες αποδεκτών γνωστοποίησης - Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

GlobalBlue, Προσωπικό που ασχολείται με την υπηρεσία taxfree (ταμίες, λογιστήριο)

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία συναλλαγής/έκδοσης ή μέχρι να παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη φορολογική διοίκηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή μέχρι να τελεσιδικήσει η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση (ΠΟΛ 1026/12.2.2018 Άρθρο 13, παρ. 2 του Ν 4174/2013 (Κ.Φ.Δ), Άρθρο 7 του Ν 4308/2014)

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία

Globalblue

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στη βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση  του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη της σύμβασης και γ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας

 

Παραγγελία μέσω site

 

Σύντομη Περιγραφή

Μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά μία παραγγελία, την επεξεργαστούν ακόμη και να την ακυρώσουν μετά από επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Καταχώρηση, επεξεργασία, ενδεχόμενη αλλαγή σε προϊόντα, αποστολή παραγγελιών σε πελάτες, ενδεχόμενη ακύρωση παραγγελίας. Ενδεχόμενη επιστροφή παραγγελίας από πελάτες.    

                                                     

Υποκείμενα ΠΔ

Χρήστες site που πραγματοποιούν αγορές διαδικτυακά

 

Κατηγορίες ΠΔ

 Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας

Αν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου: Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου, Δραστηριότητα, ΔΟΥ, ΑΦΜ, Δ/νση Κατοικίας

Σε περίπτωση (ολικής ή μερικής) επιστροφής της παραγγελίας, όταν η πληρωμή έχει γίνει μέσω αντικαταβολής και προκύπτει επιστροφή χρημάτων στον Χρήστη, η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Για το σκοπό αυτό ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία (Όνομα & Επώνυμο Δικαιούχου, Τράπεζα, Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, IBAΝ.   

 

Πηγές Δεδομένων

Ειδική φόρμα για την πραγματοποίηση αγορών & έντυπο επιστροφών

 

 

Αποδέκτες Γνωστοποίησης Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

Δ/νση Πωλήσεων , Τμήμα Εκτέλεσης Παραγγελιών, Λογιστήριο, και λοιποί τρίτοι συνεργάτες μέρη της αλυσίδας logistics για τα στοιχεία των οποίων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dpo@atticadps.gr

 

 

Προθεσμία Διαγραφής

2 έτη από την ημερομηνία συναλλαγής           

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία γίνεται στη βάση του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος

 

 

Call Το Shop – Αγορές μέσω κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό – Αποστολές Κατ’οίκον

 

Σύντομη Περιγραφή

Η υπηρεσία CallToShop απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν σε κάποιο από τα φυσικά πολυκαταστήματα attica. Με σκοπό την εξυπηρέτηση του Χρήστη, o Χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τηλεφωνική παραγγελία στο 2119900000 και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων. Οι μέθοδοι πληρωμής είναι η κατάθεσή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή η αντικαταβολή. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή με οδηγούς της επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 211 9900000.

 

Η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας πραγματοποιείται και σε περιπτώσεις όπου ο Χρήστης επιθυμεί να πληρώσει μετρητοίς ποσό άνω των 500€ και βάσει του νόμου 4446/2016 - άρθρο 69 είναι απαραίτητη η απεικόνιση της συναλλαγής.

 

Τέλος, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του Χρήστη υπάρχει η υπηρεσία αποστολής των προϊόντων κατ’οίκον για τις περιπτώσεις όπου ο Χρήστης έχει ολοκληρώσει τις αγορές του στο κατάστημα και επιθυμεί να τα παραλάβει στο χώρο του.

 

Αρμόδιο Φυσικό Πρόσωπο έναντι της Αρχής

Διεύθυνση Λιανικής

Σκοπός Επεξεργασίας

 1. Η εξυπηρέτηση – διευκόλυνση των πελατών για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση αγορών από απόσταση.
 2. Η εκτέλεση της σύμβασης αποστολής των προϊόντων που έχει αγοράσει ο Χρήστης στο σπίτι του, εκ του νόμου υποχρέωση.

 

Κατηγορίες Δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο Χρήστη και παραλήπτη, Τηλέφωνο Χρήστη και παραλήπτη, Διεύθυνση αποστολής παραγγείας, E-mail Χρήστη, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού Χρήστη

Πηγές των δεδομένων

Επικοινωνία με Χρήστη μέσω τηλεφώνου ή e-mail, ή Έντυπο «ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

Προθεσμία Διαγραφής

 1. Όσοι πελάτες έχουν εξυπηρετηθεί με e-mail, τα στοιχεία τους παραμένουν σε ειδικό φάκελο στα εισερχόμενα email του ηλεκτρονικού λογαριασμού του customer service έως και 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς μετά το πέρας των οποίων διαγράφονται.
 2. Το καρνέ «ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» υπάρχει σε κλειδωμένο ντουλάπι στο κεντρικό ταμείο έως και 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς μετά το πέρας των οποίων καταστρέφεται.

Στοιχεία εκτελούντα την επεξεργασία- πρόσωπα που έρχονται σε επαφή

Δεν υπάρχουν

Νομιμότητα Επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

 

Τηλεφωνική Επικοινωνία Customer Service & ICAP

 

Σύντομη Περιγραφή

Αφορά στην παροχή δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, οποιουδήποτε τρίτου με την επιχείρησή μας. Η επικοινωνία μπορεί να αφορά σε γενική ερώτηση αναφορικά με προϊόντα  (πχ τιμές, διαθεσιμότητα κλπ.), με τις διαδικασίες (πχ, παραγγελίες, αλλαγή – επιστροφή προϊόντος), παράπονα αναφορικά με την εξυπηρέτηση.

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Απάντηση κλήσεων πελατών και επισκεπτών του site, οι οποίοι τηλεφωνούν για απορίες, πληροφορίες, καταχώρηση τηλεφωνικών παραγγελιών.

Εξερχόμενες κλήσεις προς πελάτες και επισκέπτες του site κατόπιν δικής του επιθυμίας, ώστε να διευθετηθεί κάποιο αίτημά τους.      

                                                

Υποκείμενα ΠΔ

Επισκέπτες και χρήστες site            

                    

Κατηγορίες ΠΔ

Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας

Αν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου: Επωνυμία εταιρείας, Δραστηριότητα, ΔΟΥ, ΑΦΜ 

            

Πηγές Δεδομένων

Τηλεφωνική Επικοινωνία - Ηχογράφηση Κλήσεων

 

 

Αποδέκτες Γνωστοποίησης  Πρόσωπα που έρχονται σ’ επαφή

 

Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρο (ICAP), Τμήμα customer service

                 .

 

Προθεσμία Διαγραφής

Ένα έτος από την ημερομηνία επικοινωνίας      

Νομιμότητα επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

               

Διάφορα Διαδικαστικά έγγραφα / Έντυπο προκαταβολής

 

Σύντομη Περιγραφή

Εφόσον ένας Χρήστης επιθυμεί να αγοράσει ένα είδος, για το οποίο δεν έχει όλο ο ποσό για να το εξοφλήσει, μπορεί να καταβάλει το 20%-30% της αξίας του ως προκαταβολή, προκειμένου να γίνει κράτηση για σύντομο χρονικό διάστημα. Η καταβολή του ως άνω ποσού μαζί με κάποια στοιχεία του, αποτυπώνονται σε έντυπο το οποίο συνοδεύει το προς αγορά είδος, ώστε να υπάρχει κράτηση και ταυτοποίηση.

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Η κράτηση του είδους και η ταύτιση του είδους για λογαριασμό του Χρήστη.

 

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας

 

Προθεσμία Διαγραφής

10 έτη από την ημερομηνία έκδοσης

 

 

Γ. Ειδικοί Όροι για online αγορές:

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το site, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τη σελίδα του site.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα ιστότοπο.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο Χρήστης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του site μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Οι συμβάσεις μέσω του site καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

 

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο site για παρεχόμενες μέσω του αυτού, συναλλαγές. Η εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το site δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο site, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο Χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο site ποσοτήτων των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωσή τους να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησής τους.

 

Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρεία  δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο site με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η  εταιρεία  οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

Το site παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η εταιρεία  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί Χρήστη του site ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Διαθεσιμότητα προϊόντων 

 

Ο Χρήστης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο site. Συγκεκριμένα, για κάθε διαθέσιμο προϊόν είναι ενεργό το link ΑΓΟΡΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ, ενώ για κάθε μη διαθέσιμο προϊόν δεν είναι ενεργό το link ΑΓΟΡΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ και στη θέση του εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει απόθεμα". Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Χρήστη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

 • Προϊόντα με ένδειξη SALE -X% ή WEB ONLY SALE: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.
 • ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Τα δείγματα διατίθενται δωρεάν με όλες τις παραγγελίες προϊόντων ομορφιάς από την Εταιρεία προς τον Χρήστη ως επιβράβευση της αγοράς του δεύτερου. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης ανάλογα με την αξία της παραγγελίας του, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων, τα οποία θα προστεθούν στην παραγγελία του με μηδενική τιμή. Για τα δείγματα τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών, καθώς διατίθενται σε περιορισμένη ποσότητα και η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητάς τους εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας.

 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Χρήστη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Χρήστη, ο Χρήστης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eshop@atticadps.gr). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Χρήστης.

 

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω του site ενδέχεται να διαφέρει από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται μέσω των φυσικών καταστημάτων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν προϊόντα τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά από τα φυσικά καταστήματα και όχι από το site, και το αντίστροφο. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα Web Exclusive προϊόντα τα οποία διατίθενται μόνο μέσω του site και για τα οποία τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

 

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Ανεξαρτήτως της διακύμανσης των τιμών, ο Χρήστης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας.

 

Τρόποι πληρωμής

 

Α) Μέθοδος Αντικαταβολής

 

Η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται από τον Χρήστη προς τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση στον χώρο του Χρήστη. Ο Χρήστης πληρώνει με μετρητά την αξία της παραγγελίας. Το κόστος για πληρωμή με αντικαταβολή διαμορφώνεται στα 1,90€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ).

 

Β) Πληρωμή με πιστωτική και/ή χρεωστική και/ή προπληρωμένη κάρτα

 

Η Εταιρεία δέχεται πιστωτικές και/ή χρεωστικές κάρτες Visa & Mastercard. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Euronet το οποίο βασίζεται στη διεθνή εταιρεία προστασίας συναλλαγών (GLOBE SSL). Ο Χρήστης μόλις ολοκληρώσει την καταχώριση της παραγγελίας, μεταφέρεται αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της Euronet. Σε αυτή τη σελίδα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV2/CVC2, ονοματεπώνυμο κατόχου κάρτας). Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του Χρήστη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο Χρήστης από το site. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας. 

 

Τρόποι παράδοσης

 

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω courier. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο Χρήστης επιλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του, στην ενότητα "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ".

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα email στον πελάτη με την ανάλυση της παραγγελίας του.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή των παραγγελιών εκτός Ελλάδος.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από τα φυσικά καταστήματα attica.

 

Έξοδα Αποστολής Παραγγελίας

 

Δωρεάν έξοδα αποστολής:

Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προϊόντα ομορφιάς συνολικού κόστους σαράντα πέντε (45) ευρώ και άνω, ο Χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

 Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα μόδας (και προϊόντα ομορφιάς) συνολικού κόστους τριακόσια (300) ευρώ και άνω, ο Χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

 

 Χρέωση εξόδων αποστολής:

Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν αποκλειστικά προϊόντα ομορφιάς συνολικού κόστους κάτω των σαράντα πέντε (45) ευρώ, ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής 2,50€ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ) ανά παραγγελία για αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

 

 Για παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα μόδας το κόστος αποστολής διαμορφώνεται από 2,50€ έως 7,80€ ανάλογα με τον όγκο της παραγγελίας. Εξαίρεση αποτελεί το κόστος αποστολής για παραγγελίες που συμπεριλαμβάνουν βαλίτσες, το οποίο διαμορφώνεται σε 14,70€. Η ακριβής χρέωση των μεταφορικών της παραγγελίας σας εμφανίζεται στο Checkout.

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας.

 

Ακύρωση παραγγελίας - Πολιτική επιστροφών

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία σε διάστημα μίας (1) ώρας από την καταχώρηση αυτής (α) μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eshop@atticadps.gr με θέμα "Ακύρωση Παραγγελίας" στο οποίο πρέπει να αναγράφει και τον κωδικό της παραγγελίας του ή (β) καλώντας στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του site: 211 9900000.

 

Επιστροφή προϊόντων ή εμπορευμάτων με χρέωση της Εταιρεία  γίνεται δεκτή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα του site εκτελέσθηκε λανθασμένα η παραγγελία (λάθος στην παραγγελιοληψία, την τιμολόγηση ή την αποστολή). Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος/εμπορεύματος εξ’ αρχής. Τα προϊόντα/εμπορεύματα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς φθορές. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία τους.

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος ο Χρήστης μπορεί να ειδοποιήσει την Εταιρεία  είτε τηλεφωνικώς (211 9900000) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(eshop@atticadps.gr) αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος. Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται το site με χρέωση Χρήστη, βάσει της υπάρχουσας τιμολογιακής πολιτικής. Αν όντως το προϊόν εξακριβωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει είτε την επιστροφή χρημάτων (πλέον των εξόδων courier) ή την αντικατάσταση του προϊόντος (πλέον και πάλι των εξόδων courier).

 

Αντικατάσταση Προϊόντος

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός μη ελαττωματικού προϊόντος ο Χρήστης θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω χρεώσεις:

 

 • Έξοδα επιστροφής: 3€
 • Κόστος αντικαταβολής του νέου δέματος: 1,90€
 • Έξοδα αποστολής του νέου δέματος:

- 2,50€ αν η διαφορά ανάμεσα στις αξίες των επιστραμμένων και των νέων προϊόντων ομορφιάς είναι κάτω των 45€ / δωρεάν αν η διαφορά είναι ίση με 45€ ή μεγαλύτερη.

- 2,50€ έως 14,70€ αναλόγως του όγκου της παραγγελίας αν η διαφορά ανάμεσα στις αξίες των επιστραμμένων και των νέων προϊόντων μόδας είναι κάτω των 300€ / δωρεάν αν η διαφορά είναι ίση με 300€ ή μεγαλύτερη.

 

Επιστροφή Χρημάτων

 

Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης θα επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής 3€, τα οποία δεν θα τα δώσει στον κούριερ την ώρα της παράδοσης αλλά θα αφαιρεθούν αυτόματα από το ποσό χρημάτων που θα λάβει πίσω, από την αξία του προϊόντος ή των προϊόντων που επέστρεψε. 

Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον: (α) Συμπληρωθεί το έντυπο επιστροφής και σταλεί μαζί με το προϊόν στο site μέσω της εταιρείας courier που συνεργάζεται η Εταιρεία. H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και (β) η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές ή επιστροφές σε προϊόντα που έχουν πουληθεί σε ενέργειες Bazaar.

Οι επιστροφές αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση "Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Μονoπρόσωπη εταιρία , 19ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002, Παιανία, Αττική". Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε άλλη διεύθυνση της εταιρείας ή στα φυσικά καταστήματα attica.

 

Τροποποιήσεις της Υπηρεσίας

 

Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του site, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους, παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία  δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

 

Προϊόντα και πληροφορίες – Ευθύνη της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Χρήστη από την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη χρήση των υπηρεσιών του site, προερχόμενη από απώλεια ή καθυστέρηση λήψης ή μη λήψη ή αλλοίωση δεδομένων.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα του site δεν αποτελούν και δεν αντικαθιστούν οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή και γενικά οποιαδήποτε συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας. Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

 

H Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Ειδικοί Όροι Χρήσης. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) το site να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το site  τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο το site ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήση, σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

 

Επιπλέον η Εταιρεία  ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο το προορίζει ο χρήσης και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

 

Η Εταιρεία   καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του site. Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία  επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

To site  ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης του χρήστη από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει.

 

Υποχρεώσεις Χρήστη

 

Ο Χρήστης του site υποχρεούται:

 • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του site για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του site, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρεία  ή τρίτων.
 • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του site καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως Χρήστη.
 • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Χρήστη, το site έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του Χρήστη ενημερώνοντάς τον.
 • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του site. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το site μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@atticadps.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το site δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
 • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
 • Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο site.

 

Απαγορεύεται η χρήση του site για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του site.

 

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.

(β) Η πρόσβαση στο site με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/υπηρεσίες της Εταιρείας.

(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο site από τους χρήστες του

(δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.

 

SSL Πρωτόκολλο Ασφαλείας

 

Το site διαθέτει SSL (Secure Socket Layers) Πρωτόκολλο Ασφαλείας για την κρυπρογράφηση των δεδομένων.

 

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

 

Το site είναι πλήρως εναρμονισμένο με την διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με έκαστο των χρηστών/πελατών του, όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” και Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL