Fashion Sale up to 50% off | SHOP NOW
Χαρίστε στους αγαπημένους σας, ένα δώρο που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Επιλέξτε online την attica e-gift card!

Σας υπενθυμίζουμε! Το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των πολυκαταστημάτων attica είναι το atticadps.gr και ουδεμία σχέση έχουμε με οποιοδήποτε άλλο e-shop ή ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τον όρο attica, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες λέξεις.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ATTICA E-GIFT CARD

Παρακάτω παραθέτουμε τους γενικούς όρους χρήσης που ισχύουν για την έκδοση και εξαργύρωση της attica E-Gift Card.

1. Η attica E-gift card εκδίδεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Μονoπρόσωπη εταιρεία με Α.Φ.Μ.:999400954 και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.: 005628201000.

2. Η E-gift card δύναται να εξαργυρωθεί μόνο ολικώς, για αγορές προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.atticadps.gr

3. Η E-gift card δεν ανταλλάσσεται με μετρητά χρήματα ή δωροεπιταγές, αλλά μόνο με αγοραζόμενα εμπορεύματα από τα καταστήματα της Εταιρείας. Στην περίπτωση που το αγοραζόμενο εμπόρευμα είναι μεγαλύτερης αξίας από το ποσό της, ο κομιστής θα κληθεί να καταβάλλει τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού της και της αξίας του εμπορεύματος.

4. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο ποσό πίστωσης της E-gift card ανέρχεται σε 10€ και το μέγιστο σε 1400€. Η πίστωση του επιθυμητού ποσού στη E-gift card γίνεται εφάπαξ και δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση αυτής.  Σημαντική επισήμανση: Μετά την έκδοση της e-gift card δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων.

5. Η E-gift card ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την αγορά της. Μετά την πάροδο των πέντε (5) χρόνων, η E-gift card απενεργοποιείται.

6. Η E-gift card είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμη, μη προσωπική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή της. Κατά την εξαργύρωση της E-gift card, η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν θα πραγματοποιεί έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

7. Η E-gift card φέρει ένα Barcode και ένα αριθμό CVV κατά την έκδοση της, οι οποίοι αποστέλλονται στο e-mail του παραλήπτη μετά την αγορά της. Το Barcode και το CVV χρησιμοποιούνται από τον κάτοχο της κατά τη διενέργεια των αγορών του στο αντίστοιχο πεδίο του check-out στο www.atticadps.gr

8. Αν επιστραφεί προϊόν που αγοράστηκε με e-gift card ή και τη χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμής, η επιστροφή της χρηματικής αξίας θα πραγματοποιηθεί με έκδοση δικαιώματος αγοράς/πιστωτικό και θα αποσταλεί αυτόματα στο e-mail που έχει δηλωθεί κατά τη διαδικασία τοποθέτησης της παραγγελίας.

9. Προστατεύετε αυτήν την E-gift card σαν μετρητά χρήματα. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται η αξία της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του φαινόμενου ως κομιστή της E-gift card ή οποιουδήποτε τρίτου για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή αυτής.

10. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την μη παραλαβή ή καθυστέρηση αυτής από τον προοριζόμενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κάτωθι περιπτώσεων: α) ελαττωμάτων ή βλαβών των γραμμών/συστημάτων τηλεπικοινωνίας, β)καθυστέρησης στην αναμετάδοση πληροφοριών ή δεδομένων ή η απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων που μπορεί να συμβούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται ανωτέρω υπό το γράμμα (α), γ) ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της εικονικής Κάρτας τα οποία δόθηκαν από τον αγοραστή της Κάρτας, δ) μη παράδοσης της Κάρτας στην διεύθυνση e-mail που δόθηκε, ή ε) του γεγονότος ότι το e-mail που εστάλη μπορεί να θεωρηθεί spam ή ανεπιθύμητο e-mail.

11. Η E-gift card δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, εκτός και αν έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη συγκατάθεση από τον εκδότη.

12. Ο χρήστης που εκδίδει την e gift card και επιθυμεί να την δωρίσει σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής του (λήπτης της κάρτας), βεβαιώνει ότι έχει αποκτήσει και επεξεργάζεται, νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα του λήπτη της e-gift card

13. Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμη Μονοπρόσωπη Εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα του λήπτη της e gift card και ούτε διατηρεί αυτά ή επεξεργάζεται αυτά

14. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβεί οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω όρων χρήσης και η τροποποίηση αυτή θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Εταιρείας www.atticadps.gr.

15. Δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση με κάρτες attica Reward World Mastercard κατά την αγορά της attica e-gift card.

16. Η χρήση της E-gift card αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών: 211 99 00000