ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «VALENTINE’S DAY – A GIFT FOR YOU»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«VALENTINE’S DAY – A GIFT FOR YOU»

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου 9, ΤΚ 10564 (εφεξής "ATTICA") προκηρύσσει instant win διαγωνισμό με τίτλο «A GIFT FOR YOU» που θα πραγματοποιηθεί στα πολυκαταστήματα attica στην οδό Πανεπιστημίου 9 και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στην Αθήνα, στην οδό Τσιμισκή 48-50 και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του εσωτερικού, έχουν προμηθευτεί το αντίστοιχο κουπόνι, έχουν συμφωνήσει με τα σ αυτό διαλαμβανόμενα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο atticadps.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.
 3. Εξαιρούνται από τον instant win διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και αυτοί των προμηθευτών της.
 4. Για τη συμμετοχή στον instant win διαγωνισμό απαιτείται οποιαδήποτε αγορά αξίας €100 και άνω από τα πολυκαταστήματα attica κατά την χρονική περίοδο 1/2/2020 έως και 14/2/2020 και ώρα 21:00.
 5. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φυσικό πρόσωπο, εάν το επιθυμεί, λαμβάνει από κεντρικό ταμείο του παιδικού τμήματος ή από το ταμείο πολλαπλών αγορών ένα κουπόνι, στο οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μάθει αν κερδίζει ή όχι καθώς και να συμπληρώσει τα στοιχεία του για ενημερωτικούς σκοπούς, σκοπούς επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικού υλικού και προωθητικών ενεργειών από την ATTICA. Κατά την διάρκεια της ως άνω προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα τόσων συμμετοχών όσων και του συνολικού αριθμού κουπονιών, που θα κατέχουν (ήτοι ένα κουπόνι για κάθε αγορά συνολικής αξίας 100 ευρώ και άνω).
 6. Τα δώρα του instant win διαγωνισμού A Gift For You για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των πολυκαταστημάτων attica στην οδό Πανεπιστημίου 9 και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, στην Αθήνα, είναι:
 • Διανυκτέρευση για 2 άτομα με πρωινό στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει για διανυκτέρευση σε κλασικό δωμάτιο, βάσει διαθεσιμότητας έως τις 31/12/20)
 • GB Exclusive Massage (διάρκεια 55'), χρήση της εσωτερικής πισίνας και των εγκαταστάσεων της Thermal Suite (διάρκεια 90') για 2 άτομα στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει έως τις 31/12/20)
 • Δείπνο για 2 άτομα στο GB Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει για τις 14/2/20)
 • Afternoon Tea για 2 άτομα στο Winter Garden City Lounge του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει έως τις 31/12/20)
 • Γυναικείο βραχιόλι Swarovski
 • Γυναικείο άρωμα Lancôme
 • Ανδρικό άρωμα YSL
 • Γυναικείο άρωμα YSL
 • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani
 • Γυναικείο άρωμα Giorgio Armani
 • Molton Brown Body Wash
 • Molton Brown Hand Wash
 • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani 15ml
 • Γυναικείο άρωμα YSL Mon Paris 7.5ml και 1 YSL mini lipstick!
 • Γυναικείο άρωμα Lancôme10ml
 • Ολοκληρωμένο μακιγιάζ από τους make-up artists των Lancôme, YSL και Giorgio Armani (βάσει διαθεσιμότητας)

Τα δώρα του instant win διαγωνισμού A Gift For You για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των πολυκαταστημάτων attica στην οδό Τσιμισκή 48-50 και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, είναι:

 • Διανυκτέρευση για 2 άτομα με πρωινό και Regal massage 50 λεπτών (ισχύει έως τις 30/5/20 σε κλασικό δωμάτιο, βάσει διαθεσιμότητας) & 1 δείπνο για 2 άτομα (ισχύει μόνο για τις 14/2/20), στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki
 • Δείπνο για 2 άτομα (ισχύει μόνο για τις 14/2/20), στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki
 • Γυναικείο άρωμα Lancôme
 • Ανδρικό άρωμα YSL
 • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani
 • Molton Brown Body Wash
 • Molton Brown Hand Wash
 • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani 15ml
 • Γυναικείο άρωμα YSL Mon Paris 7.5ml και 1 YSL mini lipstick!
 • Γυναικείο άρωμα Lancôme10ml
 • Ολοκληρωμένο μακιγιάζ από τους make-up artists των Lancôme, YSL και Giorgio Armani (βάσει διαθεσιμότητας)
 1. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
 2. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της ATTICA, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στον νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
 3. Η ATTICA διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, για λόγους ανωτέρας βίας ή διαφάνειας του διαγωνισμού, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η ATTICA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της ATTICA ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η ATTICA δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
 4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ATTICA.
 5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συναίνεση και αποδοχή των σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά περιέχονται στο σχετικό κουπόνι και τα οποία έχουν ως κάτωθι : «Έχω ενημερωθεί για την ενέργεια που αφορά το συγκεκριμένο κουπόνι και επιτρέπω στην Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ , στους αρμόδιους υπαλλήλους της και σε τρίτες συνεργαζόμενες στα πλαίσια της ενέργειας εταιρείες, να κάνουν  χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων τα οποία με την θέληση μου παρέχω, συναινώντας για τη χρησιμοποίησή τους για ενημερωτικούς σκοπούς, σκοπούς επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικού υλικού, προωθητικών ενεργειών και εν γένει ενεργειών marketing. Επίσης είναι σε γνώση μου το δικαίωμα μου να αιτηθώ πρόσβαση και διόρθωση,  διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα,  περιορισμό της επεξεργασίας τους , αντίταξη στην επεξεργασία τους , να αιτηθώ την φορητότητα τους . Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται στα αρχεία της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ ή και τρίτης συνεργαζόμενης με την Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί και δραστηριοποιείται η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματά σας και τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 211 180 2500 , ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticadps.gr. Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 210 64 75 600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr . Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Πολυχρόνης Κοκκινίδης (6974380953, dpo@atticadps.gr) Δείτε αναλυτικά τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων στο www.atticadps.gr/oroi.

Συμφωνώ                       Δεν Συμφωνώ»

12.Η ATTICA θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επικοινωνίας και ενημέρωσης έως και γνωστοποίησης προωθητικών ενεργειών και εν γένει ενεργειών marketing, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, και θα δικαιούται να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα, είτε η ίδια είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο θα διορίσει προκειμένου να εκτελέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για τους σκοπούς υλοποίησης του παρόντος  διαγωνισμού, περιλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των νικητών στην ιστοσελίδα της ATTICA στο Facebook και στο Instagram (www.facebook.com/atticadps & www.instagram.com/atticaofficial ) και της λήψης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 ή/και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ATTICA στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και για τους παραπάνω σκοπούς θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό δηλώνουν και την ρητή συγκατάθεση τους αναφορικά με την συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ως ανωτέρω και αναλυτικώς αναφέρεται και   διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ)2016/679), ως ισχύει, και όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 13 έως και 20 αυτού. Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, ή παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου προσώπου θα διοριστεί από την ATTICA προκειμένου να εκτελέσει την ως άνω επεξεργασία για λογαριασμό της οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 1802500

13 Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 210 64 75 600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr . Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Πολυχρόνης Κοκκινίδης (6974380953, dpo@atticadps.gr) Δείτε αναλυτικά τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων στο www.atticadps.gr/oroi.

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 2. Η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και την παροχή συναίνεσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  «VALENTINE’S DAY – A GIFT FOR YOU»

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." και έδρα την Αθήνα, Πανεπιστημίου 9, ΤΚ 10564 (εφεξής "ATTICA") προκηρύσσει instant win διαγωνισμό με τίτλο «A GIFT FOR YOU» που θα πραγματοποιηθεί στα πολυκαταστήματα attica στην οδό Πανεπιστημίου 9 και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στην Αθήνα, στην οδό Τσιμισκή 48-50 και στο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του εσωτερικού, έχουν προμηθευτεί το αντίστοιχο κουπόνι, έχουν συμφωνήσει με τα σ αυτό διαλαμβανόμενα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο atticadps.gr καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού.
  3. Εξαιρούνται από τον instant win διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και αυτοί των προμηθευτών της.
  4. Για τη συμμετοχή στον instant win διαγωνισμό απαιτείται οποιαδήποτε αγορά αξίας €100 και άνω από τα πολυκαταστήματα attica κατά την χρονική περίοδο 1/2/2020 έως και 14/2/2020 και ώρα 21:00.
  5. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φυσικό πρόσωπο, εάν το επιθυμεί, λαμβάνει από κεντρικό ταμείο του παιδικού τμήματος ή από το ταμείο πολλαπλών αγορών ένα κουπόνι, στο οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να μάθει αν κερδίζει ή όχι καθώς και να συμπληρώσει τα στοιχεία του για ενημερωτικούς σκοπούς, σκοπούς επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικού υλικού και προωθητικών ενεργειών από την ATTICA. Κατά την διάρκεια της ως άνω προωθητικής ενέργειας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα τόσων συμμετοχών όσων και του συνολικού αριθμού κουπονιών, που θα κατέχουν (ήτοι ένα κουπόνι για κάθε αγορά συνολικής αξίας 100 ευρώ και άνω).
  6. Τα δώρα του instant win διαγωνισμού A Gift For You για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των πολυκαταστημάτων attica στην οδό Πανεπιστημίου 9 και στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, στην Αθήνα, είναι:
  • Διανυκτέρευση για 2 άτομα με πρωινό στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει για διανυκτέρευση σε κλασικό δωμάτιο, βάσει διαθεσιμότητας έως τις 31/12/20)
  • GB Exclusive Massage (διάρκεια 55'), χρήση της εσωτερικής πισίνας και των εγκαταστάσεων της Thermal Suite (διάρκεια 90') για 2 άτομα στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει έως τις 31/12/20)
  • Δείπνο για 2 άτομα στο GB Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει για τις 14/2/20)
  • Afternoon Tea για 2 άτομα στο Winter Garden City Lounge του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία (ισχύει έως τις 31/12/20)
  • Γυναικείο βραχιόλι Swarovski
  • Γυναικείο άρωμα Lancôme
  • Ανδρικό άρωμα YSL
  • Γυναικείο άρωμα YSL
  • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani
  • Γυναικείο άρωμα Giorgio Armani
  • Molton Brown Body Wash
  • Molton Brown Hand Wash
  • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani 15ml
  • Γυναικείο άρωμα YSL Mon Paris 7.5ml και 1 YSL mini lipstick!
  • Γυναικείο άρωμα Lancôme10ml
  • Ολοκληρωμένο μακιγιάζ από τους make-up artists των Lancôme, YSL και Giorgio Armani (βάσει διαθεσιμότητας)

  Τα δώρα του instant win διαγωνισμού A Gift For You για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό των πολυκαταστημάτων attica στην οδό Τσιμισκή 48-50 και στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, είναι:

  • Διανυκτέρευση για 2 άτομα με πρωινό και Regal massage 50 λεπτών (ισχύει έως τις 30/5/20 σε κλασικό δωμάτιο, βάσει διαθεσιμότητας) & 1 δείπνο για 2 άτομα (ισχύει μόνο για τις 14/2/20), στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki
  • Δείπνο για 2 άτομα (ισχύει μόνο για τις 14/2/20), στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki
  • Γυναικείο άρωμα Lancôme
  • Ανδρικό άρωμα YSL
  • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani
  • Molton Brown Body Wash
  • Molton Brown Hand Wash
  • Ανδρικό άρωμα Giorgio Armani 15ml
  • Γυναικείο άρωμα YSL Mon Paris 7.5ml και 1 YSL mini lipstick!
  • Γυναικείο άρωμα Lancôme10ml
  • Ολοκληρωμένο μακιγιάζ από τους make-up artists των Lancôme, YSL και Giorgio Armani (βάσει διαθεσιμότητας)
  1. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
  2. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της ATTICA, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στον νικητή το δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
  3. Η ATTICA διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, για λόγους ανωτέρας βίας ή διαφάνειας του διαγωνισμού, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή /και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές η ATTICA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της ATTICA ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Επιπλέον, η ATTICA δικαιούται να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα ή/και νικητή από το διαγωνισμό σε περίπτωση μη αποδοχής ή μη συμμόρφωσής του με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
  4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ATTICA.
  5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συναίνεση και αποδοχή των σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά περιέχονται στο σχετικό κουπόνι και τα οποία έχουν ως κάτωθι : «Έχω ενημερωθεί για την ενέργεια που αφορά το συγκεκριμένο κουπόνι και επιτρέπω στην Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ , στους αρμόδιους υπαλλήλους της και σε τρίτες συνεργαζόμενες στα πλαίσια της ενέργειας εταιρείες, να κάνουν  χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων τα οποία με την θέληση μου παρέχω, συναινώντας για τη χρησιμοποίησή τους για ενημερωτικούς σκοπούς, σκοπούς επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικού υλικού, προωθητικών ενεργειών και εν γένει ενεργειών marketing. Επίσης είναι σε γνώση μου το δικαίωμα μου να αιτηθώ πρόσβαση και διόρθωση,  διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα,  περιορισμό της επεξεργασίας τους , αντίταξη στην επεξεργασία τους , να αιτηθώ την φορητότητα τους . Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται στα αρχεία της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ ή και τρίτης συνεργαζόμενης με την Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί και δραστηριοποιείται η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματά σας και τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 211 180 2500 , ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atticadps.gr. Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 210 64 75 600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr . Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Πολυχρόνης Κοκκινίδης (6974380953, dpo@atticadps.gr) Δείτε αναλυτικά τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων στο www.atticadps.gr/oroi.

  Συμφωνώ                       Δεν Συμφωνώ»

  12.Η ATTICA θα τηρήσει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών επικοινωνίας και ενημέρωσης έως και γνωστοποίησης προωθητικών ενεργειών και εν γένει ενεργειών marketing, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, και θα δικαιούται να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα, είτε η ίδια είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο θα διορίσει προκειμένου να εκτελέσει την επεξεργασία για λογαριασμό της, για τους σκοπούς υλοποίησης του παρόντος  διαγωνισμού, περιλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των στοιχείων των νικητών στην ιστοσελίδα της ATTICA στο Facebook και στο Instagram (www.facebook.com/atticadps & www.instagram.com/atticaofficial ) και της λήψης όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 ή/και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία τα οποία θα τηρεί η ATTICA στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και για τους παραπάνω σκοπούς θα είναι αυστηρά και μόνο τα απαραίτητα για την ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατοχύρωση τόσο της συμμετοχής όσο και της επιτυχίας των συμμετεχόντων σε αυτόν. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό δηλώνουν και την ρητή συγκατάθεση τους αναφορικά με την συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ως ανωτέρω και αναλυτικώς αναφέρεται και   διατηρούν τα δικαιώματα που προέρχονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ)2016/679), ως ισχύει, και όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 13 έως και 20 αυτού. Για τυχόν άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων από τους συμμετέχοντες, ή παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου προσώπου θα διοριστεί από την ATTICA προκειμένου να εκτελέσει την ως άνω επεξεργασία για λογαριασμό της οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 1802500

  13 Καταγγελίες αναφορικά με παράβαση των ανωτέρω υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ. 210 64 75 600, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, complaints@dpa.gr . Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Πολυχρόνης Κοκκινίδης (6974380953, dpo@atticadps.gr) Δείτε αναλυτικά τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων στο www.atticadps.gr/oroi.

  1. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
  2. Η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό σημαίνει την εκ μέρους σας ανάγνωση, πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και την παροχή συναίνεσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.